Firmy


Vyšší odborná škola zdravotnická Brno

Státní vyšší odborná škola zdravotnická zajišťuje výuku tříletých oborů diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář v denním i dálkovém studiu. Pořádání školního plesu a dalších kulturních akcí. Škola spolupracuje se zdravotnickými školami ve Stuttgartu, Edinburghu a …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo

Státní vyšší odborná škola zdravotnická nabízí tříleté studium oboru diplomovaná všeobecná …

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice

Státní vyšší odborná škola zajišťující výuku oborů ekonomika a podnikání, finančnictví a bankovnictví, cestovní ruch a diplomovaná všeobecná sestra. Studenti mohou využívat školní knihovnu. Škola vydává vlastní časopis, pořádá exkurze a …

Středoevropský institut vyšších studií, s.r.o.

Nabízíme studium na soukromé vyšší odborné škole zajišťující výuku tříletých oborů financí a daní. Umožňujeme denní i dálkové studium zakončené absolutoriem. K dispozici je počítačová učebna i …

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno

Státní vyšší odborná škola zajišťující denní či dálkovou výuku tříletých oborů informační služby a knihovnictví, sociální práce, ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod. Škola se účastní projektů EU peníze středním školám, Leonardo da Vinci, Do světa a …

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno

Státní vyšší odborná škola zajišťující výuku oborů v oblastech výrobní a obchodní management textilu, oděvní a textilní design, konzervování a restaurování keramiky, nábytku a nepolychromované dřevořezby a konzervování a restaurování malířských a dekorativních …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova

Vyšší odborná škola zajišťující výuku tříletých oborů diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný farmaceutický asistent, nutriční terapeut, zubní technik, zdravotní laborant a oční …

VOŠ PRIGO

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme vzdělání ve dvou oborech. Obor Právo a ekonomie. Praxe v advokátních kancelářích a ve firmách. Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Studium je kvalifikací pro učitele mateřských škol, vychovatele, apod. Titul DiS. Možnost pokračování studia na vysoké škole od 2. …
(1)
800 888 989
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Provozujeme vyšší odbornou školu pro 200 studentů s jídelnou zajišťující výuku tříletého oboru agroturistika. Žáci jsou připravování pro podnikatelskou činnost v oblasti agroturistiky a ekoturistiky. Zajišťujeme kombinované i prezenční …