Firmy

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Státní vyšší odborná škola zajišťující výuku tříletého oboru sociální práce umožnující studium denní i kombinovanou …

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Státní vyšší odborná škola zajišťující výuku v oboru diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zubní technik a diplomovaný nutriční …

Vyšší odborná škola cestovního ruchu Karlovy Vary, Šmeralova

Provozujeme státní vyšší odbornou školu zajišťující výuku tříletého a čtyřletého oboru cestovní ruch v dálkové denní formě. Účastníme se projektu Comenius – Partnerství škol. Mezi partnery patří školy z Německa, Polska, Turecka a Španělska. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a …

Střední pedagogická škola, Gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary

Vyšší odborná škola nabízí tříleté denní studium oboru sociální pedagogika s kapacitou 176 studentů. Účastníme se koncertů, divadelních představení a sportovních soutěží. Pořádáme lyžařské kurzy. Poskytujeme výchovné …

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Vyšší odborná škola zajištující výuku tříletých oborů výpočetní systémy a veřejnosprávní činnost s podporou ICT. Účastníme se projektu Moderní lektor, Comenius nebo Samostatný uchazeč. Vedeme kroužek futsalu a kondičního posilování. Pořádáme rekvalifikační kurzy a …

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.

Nabízíme studium pro maturanty v oborech diplomovaný zubní technik, diplomovaný oční optik, sociální práce, management sportovních aktivit, bezpečnost …

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň

Provozujeme vyšší odbornou školu zajišťující výuku tříletých oborů elektrotechnika v inteligentních stavbách, informační a komunikační technologie, správce počítačových sítí pro malé a střední organizace, stavebnictví, provoz a ekonomika dopravy či marketing. Zajišťujeme praxe pro …

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most

Vyšší odborná škola zajišťující výuku tříletých oborů sociálně právní činnost, firemní ekonomika, právní asistence a diplomovaná všeobecná …

VOŠ PRIGO

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme vzdělání ve dvou oborech. Obor Právo a ekonomie. Praxe v advokátních kancelářích a ve firmách. Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Studium je kvalifikací pro učitele mateřských škol, vychovatele, apod. Titul DiS. Možnost pokračování studia na vysoké škole od 2. …
(1)
800 888 989

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice

Provozujeme státní vyšší odbornou školu zajišťující výuku tříletého oboru sociální práce a sociální pedagogika s možností dálkového …