Firmy


Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky Praha 9

Státní vyšší odborná škola zajišťuje výuku tříletého oboru přenosové a síťové technologie. Zaměřujeme se na výuku instalace, konfigurace a spravování operačních systému všech typů a dalšího. Studium také zahrnuje správu a údržbu systémů výpočetní a komunikační …

Institut informatiky-Vyšší odborná škola, s.r.o.

Nabízíme tříleté denní a 3,5leté dálkové studium oboru informační technologie zaměřené na praxi. Poskytujeme prospěchová stipendia. Jsme lokální akademií Cisco, kde v rámci studia získají studenti certifikáty CCNA. Pořádáme i specializované IT …

Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální

Přátelská atmosféra ve škole podporuje přípravu na práci s lidmi v oborech teologie, sociální práce a pastorace. Učitelé věří v duchovní proměnu lidského života a růst osobnosti. Tento růst je stejně důležitý jako osvojování vědomostí. Škola nabízí denní i dálkovou formu …

Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2

Státní vyšší odborná škola zajišťující denní i dálkové studium oborů účetnictví a finance, personální řízení, veřejná správa a potravinářská technologie a …

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4

Vyšší odborná škola zajišťuje výuku oborů podniková informatika, služby muzeí a galerií a služby knihoven s možností dálkového studia. K dispozici je studijní a informační centrum vybavené počítači a knihovna. Spolupracujeme se zahraničními školami v rámci programu …

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní Praha

Provozujeme státní vyšší odbornou školu zajišťující výuku tříletého oboru oděvní návrhářství v denním studiu. Disponujeme počítačovými aplikacemi zaměřenými na tvorbu oděvů. Zařízení a programy umožňují navrhování modelů, konstrukci a modelování střihů i vytvoření elektronických podkladů pro …

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

Vyšší odborná škola zdravotnická zajišťující výuku tříletých oborů diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaná všeobecná sestra formou denního i dálkového …

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Vyšší policejní škola zajišťující výuku tříletého oboru bezpečnostně právní činnost, základní odbornou přípravu policistů, speciální policejní a jazykové …

Vyšší odborná škola herecká s.r.o.

Jsme soukromou vyšší odbornou školou nabízející tříleté pomaturitní denní studium v oborech herectví a moderování a herectví s loutkou. Spolupracujeme s uměleckými školami v zahraničí na vytvoření společných divadelních projektů. Pořádáme divadelní festival …

Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra – VOŠ, s. r. o.

Vyšší odborná škola zajišťující výuku tříletého oboru Management sportu a Wellness - Balneo v denní a kombinované formě studia. Studentům je po dokončení udělen titul DiS. za jménem. Studentům je k dispozici …

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1

Provozujeme vyšší odbornou školu zajišťující výuku tříletých oborů diagnostika silničních vozidel a dopravní logistika a …

Vyšší odborná škola Husův institut teologických studií

Vyšší odborná škola zajišťuje výuku tříletého oboru teologické a pastorační činnosti. K dispozici je …