Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Be Open základní škola

Dokážeme vašim dětem, že učení může být zábava. Učíme žáky pracovat s informacemi, kriticky myslet. U nás děti vždy vědí, proč se danou věc učí. Velký důraz klademe na rozvíjení zdravého sebevědomí, empatie a schopnosti spolupracovat. Žáci se nebojí prezentovat a obhajovat své …