Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní škola Square

Místo pro nejdůležitější lidi na světě. Jsme mezinárodní základní škola navazující na úspěšný koncept jeslí a školek Bambíno. V našem světě vzděláváme vlastním stylem, který jde s dobou a učí nás poznávat a …

International School Olomouc

Jsme soukromá mezinárodní škola rodinného typu, která má pro děti mezinárodní vzdělávací program v anglickém jazyce s důrazem na rozvoj mezinárodního povědomí. Dodržujeme specifické standardy, které regulují vzdělávací program školy a určují jeho obsah. Nabízíme jesle, MŠ, 1. stupeň a 2. stupeň …

Be Open základní škola

Dokážeme vašim dětem, že učení může být zábava. Učíme žáky pracovat s informacemi, kriticky myslet. U nás děti vždy vědí, proč se danou věc učí. Velký důraz klademe na rozvíjení zdravého sebevědomí, empatie a schopnosti spolupracovat. Žáci se nebojí prezentovat a obhajovat své …