Firmy
Řazení výsledků: výchozí |
Základní škola EDUCAnet Praha

Provozujeme základní školu pro 75 žáků. Výuka s podporou IT, e-learning. Nabízíme zájmové …
Nyní nelze poptat

Základní škola a mateřská škola Basic Praha, o.p.s.

Naším posláním je vzdělávat děti v rámci předškolní a povinné školní docházky tak, aby se učily v přátelském prostředí, nebály se zeptat nebo udělat chybu, byly samostatné a nově nabytým vědomostem rozuměly, uměly je využívat v životě a měly radost a chuť se vzdělávat …
Nyní nelze poptat