Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků pro 440 žáků s jídelnou a družinou. Jsme zapojeni v projektu Hledej pramen vody, Recyklohraní, Ovoce do škol a Adopce afrických …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2

Provozujeme základní školu pro 500 žáků s rozšířenou výukou jazyků. K dispozici je výběr zájmových kroužků, školní družina, jídelna a klub. Pořádáme výlety, zájezdy, soutěže a společenské či kulturní …

ZŠ Závodu Míru, Pardubice

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou jazyků s kapacitou 600 žáků. K dispozici je školní družina a jídelna. Poskytujeme rozšířenou výuku cizích jazyků, kdy nabízíme anglický i německý jazyk, ruštinu, francouzštinu a španělštinu. Zajišťujeme kroužky hudební, bojových sportů či …

První jazyková ZŠ v Praze 4

Základní škola pro 680 žáků s družinou, jídelnou a s rozšířenou výukou jazyků. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, fit centrum, sportovní areál s multifunkčním hřištěm na košíkovou, odbíjenou a malou kopanou, hřiště na plážový volejbal a kopanou s běžeckou …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 434 žáků 3. - 9. tříd. K dispozici je školní družina. Děti mají možnost vybrat si z široké nabídky kroužků. Pro žáky pořádáme řadu kurů, výměnné a jazykové pobyty v zahraničí. Odborné učebny jsou vybaveny informačními systémy a interaktivními …

ZŠ Most, Rozmarýnová

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 1000 žáků s družinou a …

ZŠ Vyškov, Tyršova

Provozujeme základní školu pro 840 žáků. Nabízíme rozšířenou výukou jazyků. Dále je k dispozici školní družina, školní klub a školní …

Tip Toes Primary School

Provoz česko – britské základní školy, Fakultní škola Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty. Výuka předmětů probíhá v českém a anglickém …

ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou němčiny od první třídy, družinou a klubem. Naše škola nabízí také výuku pro děti …