Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Hradec Králové, Štefcova

Provozujeme základní školu pro 675 žáků s družinou a jídelnou. Ve škole je rozšířena výuka tělesné výchovy. Nabízíme plavání, florbal, míčové hry, basketbal, taneční a pohybovou výchovu, zdravotnické, přírodovědné, chemické a keramické kroužky či lehkou atletiku. K dispozici je keramická …

ZŠ Hradec Králové, Štefánikova

Základní škola pro 800 žáků s družinou, jídelnou a s rozšířenou výukou tělesné výchovy. K dispozici je plavecký bazéna a tři počítačové …

ZŠ T. G. Masaryka Třebíč

Provozujeme základní školu pro 720 žáků, se školní družinou a rozšířenou výukou matematiky, přírodních věd a sportu, konkrétně ledního hokeje, volejbalu, baseballu a softballu. Organizujeme zájmové kroužky, například mediální, a realizujeme projektovou …

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova

Základní škola pro 550 žáků s rozšířeným oborem sportovních aktivit. Možnost využití školní jídelny a družiny. Účastní se projektů EU - peníze školám nebo European Culture Interrailing. Vydáváme školní časopis. Vedeme kroužek fotbalu, tenisu, pohybových her, keramiky, …

ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní

Provozujeme základní školu pro 810 žáků s jídelnou, družinou, klubem a rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou a lední …