Firmy

ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská

Základní škola pro 650 žáků se školním klubem, jídelnou a školní družinou. Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk, od 6. ročníku pak německý jazyk. Na druhém stupni jsou k dispozici třídy s rozšířenou výukou tělesné …

ZŠ a MŠ Nýřany

Základní škola pro 950 žáků nabízí třídy s rozšířeným vyučováním přírodovědných předmětů a zájmové kroužky. K dispozici je jídelna a …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a MŠ Litvínov

Provoz základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků a matematiky pro 650 žáků. Součástí je jídelna, družina, klub a školská rada. Vydáváme časopis Zip. Zajišťujeme výchovné poradenství. Pořádáme kulturní a sportovní akce pro …

ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Na Stínadlech

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro 380 žáků s družinou pro 75 dětí a jídelnou. Nabízíme výuku anglického jazyka a plavání včetně hudebního, tanečního, výtvarného a sportovního kroužku. K dispozici je žákovská a učitelská knihovna. Pořádáme výlety a školy v …

ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Maxe Švabinského

Provozujeme státní základní školu pro 360 žáků s družinou nabízí rozšířenou výuku tělesné výchovy. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Nabízíme zájmové kroužky při …

ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků Teplice

Základní škola pro 780 žáků s jídelnou a družinou s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, dále ruštinu a italštinu. Organizujeme výukové zájezdy do zahraničí. Možnost navštěvovat umělěcké, přírodovědné i jazykové …

ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy. Škola je vybavena bazénem, víceúčelovým hřištěm, počítačovými učebnami, hudebnami a dalšími odbornými …

ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská

Budova školy pro výuku prvních tříd a družin. Nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat tyto zájmové kroužky: kroužek pohybových her, tvořivé dramatiky, keramický …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Praha 13, Bronzová

Základní škola pro 930 žáků s družinou a jídelnou. Rozšířená výuka angličtiny, španělštiny, němčiny. Provozování zájmových …

ZŠ Petřiny - Sever, Praha 6

Základní škola pro 660 žáků s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a uměleckých řemesel. K dispozici je družina, školní klub a jídelna. Ve škole se natáčel seriál My všichni školou …

Fakultní ZŠ profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků pro 750 žáků s jídelnou a družinou. Podporujeme činnostní učení a kritické myšlení. Používáme různé metody výuky včetně projektové, kooperativní, dramatické, ekologické a mediální. Nabízíme mnoho mimoškolních aktivit a provozujeme knihovnu a …

ZŠ a MŠ Praha 5 - Košíře, Weberova

Základní škola pro 660 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy, plaveckým bazénem, jídelnou a školní družinou. Škola zajišťuje volnočasové aktivity pro své žáky i pro veřejnost. Provozuje umělecký, divadelní či počítačový kroužek, výuku bojových sportů, cizích jazyků, hry na flétnu a dalších …

ZŠ Praha 6, Pod Marjánkou

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty UK. Také získala ocenění Finančně gramotná škola a stala se Etickou školou bronzového stupně. Je zde 30 učeben, 8 zařízených jako odborné pracovny a 2 …

Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov

Základní škola pro 650 žáků s rozšířenou výukou jazyků, s jídelnou, družinou a klubem. Škola nabízí rozšířenou jazykovou výuku. Školní družina je k dispozici žákům od 1. do 3.třídy. Žáci mohou navštěvovat kroužky - počítače, sportovní hry, sborový zpěv, flétnu, kytaru, florbal a jazykové …