Firmy
Řazení výsledků: výchozí |ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Praha 4, Jeremenkova

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s rozšířenou výukou jazyků. K dispozici je jídelna a družina. Věnujeme se přípravě žáků na studium na gymnáziu. Nabízíme zájmové kroužky angličtina, italština, keramika, kytara, floorbal, informatika, zobcová flétna či …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a MŠ Litvínov

Provoz základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků a matematiky pro 650 žáků. Součástí je jídelna, družina, klub a školská rada. Vydáváme časopis Zip. Zajišťujeme výchovné poradenství. Pořádáme kulturní a sportovní akce pro …

ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy. Škola je vybavena bazénem, víceúčelovým hřištěm, počítačovými učebnami, hudebnami a dalšími odbornými …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělěsné výchovy Praha 4

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a tělesné výchovy pro 1480 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Nýřany

Základní škola pro 950 žáků nabízí třídy s rozšířeným vyučováním přírodovědných předmětů a zájmové kroužky. K dispozici je jídelna a …

ZŠ Porubská 832

Základní škola pro 630 žáků se sportovními třídami s rozšířenou výukou atletiky. K dispozici je školní družina a …

ZŠ a MŠ J. Š. Baara České Budějovice

Základní škola s rozšířenou výukou hudební a tělesné výchovy pro 900 žáků se školní družinou. Škola je vybavena sportovním hřištěm s umělým povrchem, provozuje pěvecký sbor a instrumentální soubor, nabízí sportovní kroužky, aerobik, keramiku, výuku německého a anglického jazyka, náboženství a …

ZŠ Kuřim, Tyršova

Provozujeme základní školu pro 675 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se výukou informatiky, cizích jazyků a matematiky. Pořádáme výlety, exkurze, zájezdy, sportovní kurzy a podobně. Navštěvujeme divadelní …

ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků Teplice

Základní škola pro 780 žáků s jídelnou a družinou s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, dále ruštinu a italštinu. Organizujeme výukové zájezdy do zahraničí. Možnost navštěvovat umělěcké, přírodovědné i jazykové …

ZŠ Oskol Kroměříž

Základní škola pro 660 žáků se školní jídelnou a družinou. Možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou informatiky. Nabízíme kroužek stolního hokeje a dále sportovní, výtvarný, jazykový a taneční …

ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady

Základní škola se sportovním zaměřením pro 800 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Pořádáme výlety, tábory, akce, soutěže a besídky pro děti. Vedeme Klub rodičů a přátel školy. Vydáváme školní časopis Chaozz a zúčastňujeme se různých projektů. Nabízíme konzultace s výchovným …