Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov

Základní škola pro 650 žáků s rozšířenou výukou jazyků, s jídelnou, družinou a klubem. Škola nabízí rozšířenou jazykovou výuku. Školní družina je k dispozici žákům od 1. do 3.třídy. Žáci mohou navštěvovat kroužky - počítače, sportovní hry, sborový zpěv, flétnu, kytaru, florbal a jazykové …

ZŠ Porubská 832

Základní škola pro 630 žáků se sportovními třídami s rozšířenou výukou atletiky. K dispozici je školní družina a …

ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského

Základní škola pro 750 žáků s družinou, jídelnou, dvěma tělocvičnami, školním hřištěm a zahradou s vybavením. Nabídka rozšířené výuky sportů, volitelných předmětů a cizích jazyků. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných …

ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady

Základní škola se sportovním zaměřením pro 800 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Pořádáme výlety, tábory, akce, soutěže a besídky pro děti. Vedeme Klub rodičů a přátel školy. Vydáváme školní časopis Chaozz a zúčastňujeme se různých projektů. Nabízíme konzultace s výchovným …

3. ZŠ Holešov

Základní škola pro 800 žáků se školní jídelnou a družinou. K dispozici je vlastní krytý školní bazén, venkovní hřiště s umělým povrchem a odborné učebny. Nabízíme výuku angličtiny od 1. ročníku, plavání v 1. - 9. ročníku. Zřizujeme 1. třídu pro žáky s vadami …

ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec

Základní škola pro 430 žáků se školní družinou a s rozšířenou výukou anglického jazyka, kultury a umění, environmetální výchovy a výukou jazyka francouzského, německého a …

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Bukovec

Základní škola s polským vyučovacím jazykem pro 85 žáků s jídelnou a školní …

Masarykova ZŠ Dymokury

Provozujeme základní školu pro 250 žáků s družinou, klubem a jídelnou, s výukou cizích jazyků a výpočetní techniky. Škola je ekologicky zaměřená. Pořádáme lyžařské výcviky, masopusty, olympiády a soutěže, jarmarky, turnaje a další …

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, Dr. Olszaka

Základní škola s výukou v polštině pro 375 žáků s družinou a …

ZŠ České Budějovice, Dukelská

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy pro 825 žáků. Umožňujeme využití školní jídelny a družiny. Žáci mohou navštěvovat kroužky, jako je angličtina, český jazyk, miniházená, kroužek keramický a ruční práce, florbal a …

Fakultní ZŠ profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků pro 750 žáků s jídelnou a družinou. Podporujeme činnostní učení a kritické myšlení. Používáme různé metody výuky včetně projektové, kooperativní, dramatické, ekologické a mediální. Nabízíme mnoho mimoškolních aktivit a provozujeme knihovnu a …