Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Praha 9, Vybíralova

ZŠ pro 800 žáků s družinou, jídelnou a multifunkčním sportovištěm. Pořádáme školy v přírodě, lyžařské a adaptační kurzy a výjezdy do zahraničí. Máme široký výběr zájmových kroužků včetně veřejně vystupujícího pěveckého sboru. Nabízíme provoz školní družiny do 18 …

ZŠ a MŠ Daskabát

Provoz základní školy pro 60 žáků. K dispozici je družina a …

ZŠ Rádlo

Provoz základní školy s družinou a …

ZŠ J. A. Komenského, Nivnice

Provozujeme základní školu pro 500 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme volejbalový, střelecký, turistický, atletický, ekologický i rybářský kroužek. K dispozici je celkem 13 tříd, tělocvična, odborné učebny, dílny pro výuku praktických činností, cvičná kuchyňka a pingpongový …

ZŠ Prostějov, Majakovského

Provozujeme základní školu pro 330 žáků s družinou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky či sportovní soutěže a akce. Vydáváme školní …

ZŠ Slaný, Palackého

Základní škola pro 190 žáků s družinou. Naše škola poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci mohou navštěvovat kroužek informační technologie, ping-pong a dovedné …

ZŠ a MŠ Tovačov

Základní škola pro 580 žáků s družinou, klubem a …

ZŠ Přemyslovice

Základní škola pro 220 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka kroužku angličtina hrou pro žáky 1. a 2. …

ZŠ a MŠ Vrchoslavice

Základní škola pro 50 žáků s družinou a …

Dětský domov se školou a ZŠ Kostelec nad Orlicí

Základní škola pro 48 …

ZŠ Krnov, Žižkova

Základní škola pro 780 žáků se školní …

ZŠ, Liberec, Heřmánkova

Provozujeme státní základní školu pro 280 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. K dispozici je také žákovská knihovna s nabídkou výpůjčních …

ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí

Základní škola pro 627 žáků s družinou, klubem a třídou s montessori …

ZŠ Valašské Meziříčí, Šafaříkova

Základní škola pro 550 žáků se školní družinou, klubem a jídelnou. Součástí školy je tělocvična s lezeckou stěnou, venkovní hřiště a odborné učebny. Nabízíme kroužek keramiky, ručních prací a výtvarné techniky. Zajišťujeme sportovní kroužek se zaměřením na florbal, házenou a …