Firmy

ZŠ a MŠ Brno, Křenová

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Jsme zapojeni v projektu Křenka - zážitkem k …

ZŠ a MŠ Mladkov

Základní škola pro 45 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Osek

Základní škola pro 120 žáků s jídelnou. Organizujeme výlety, poznávací a výukové zájezdy do zahradničí, výstavy, koncerty a další akce. V rámci výuky se účastníme sportovních i vědomostních soutěží a navštěvujeme divadelní i filmová …

ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí

Základní škola pro 627 žáků s družinou, klubem a třídou s montessori …

ZŠ a MŠ Chvalšiny

Základní škola pro 200 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme turistické, sportovní, myslivecké, fotbalové, rybářské kroužky. Vyučujeme anglický jazyk a teakwondo. Pořádáme výlety, exkurze, lyžařské výcviky. Navštěvujeme divadelní …

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova

Základní škola pro 695 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jídelnou a školní družinou. Možnost zájmových kroužků a zahraničních …

ZŠ a MŠ Mladotice

Provozujeme základní školu pro 60 žáků s družinou. K dispozici je počítačový, taneční, kulinářský a jazykový kroužek. Pořádáme sportovní a kulturní …

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce

Základní škola pro 150 žáků s družinou a jídelnou. Pro děti pořádáme řadu sportovních, kulturních a vzdělávacích …

ZŠ Hostivice

Provoz základní školy pro 700 žáků. K dispozici je družina, klub a jídelna. Pro děti je zajištěn sportovní, vzdělávací a kulturní program i volnočasové …

ZŠ, Liberec, Žákovská

Provozujeme státní základní školu pro 280 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. K dispozici je také žákovská knihovna s nabídkou výpůjčních …

ZŠ a MŠ Višňová

Provozujeme základní školu pro 100 dětí s jídelnou a družinou. Žákům nabízíme možnost navštěvovat zájmové kroužky v podobě hudebně dramatického kroužku, anglického jazyka, počítačové gramotnosti, sportovních her, kroužek vaření nebo výtvarný …

ZŠ a MŠ Miličín

Základní škola pro 180 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Hanušovice

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 650 míst. Součástí školy je školní jídelna a družina. Zajišťujeme dětem výtvarný a keramický kroužek či kroužek fyziky. Pořádáme a organizujeme pro děti kulturní, společenské, sportovní akce a jiné mimoškolní …

ZŠ a MŠ Libčany

Základní škola pro 360 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat zájmové a sportovní kroužky a využíz školní knihovnu. Nabídka aerobiku, keramického a výtvarného kroužku, výuku angličtiny, mladého zdravotníka, kuchtíka, pohybových her, hry na flétnu a …