Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Praha 9, Vybíralova

ZŠ pro 800 žáků s družinou, jídelnou a multifunkčním sportovištěm. Pořádáme školy v přírodě, lyžařské a adaptační kurzy a výjezdy do zahraničí. Máme široký výběr zájmových kroužků včetně veřejně vystupujícího pěveckého sboru. Nabízíme provoz školní družiny do 18 …

ZŠ a MŠ Daskabát

Provoz základní školy pro 60 žáků. K dispozici je družina a …

ZŠ Rádlo

Provoz základní školy s družinou a …

ZŠ J. A. Komenského, Nivnice

Provozujeme základní školu pro 500 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme volejbalový, střelecký, turistický, atletický, ekologický i rybářský kroužek. K dispozici je celkem 13 tříd, tělocvična, odborné učebny, dílny pro výuku praktických činností, cvičná kuchyňka a pingpongový …

ZŠ Prostějov, Majakovského

Provozujeme základní školu pro 330 žáků s družinou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky či sportovní soutěže a akce. Vydáváme školní …

ZŠ Budiměřice

Provozujeme základní školu pro 30 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Bílý Újezd

Provozujeme základní školu rodinného typu s maximální kapacitou 40 žáků, se školní jídelnou a družinou. Nabízíme kroužky hudební a výtvarné výchovy a …

ZŠ Nemile

Provozujeme základní školu pro 50 žáků rozdělených do dvou tříd s možností výuky od 1. do 5. ročníku. K dispozici máme družinu a jídelnu. Připravujeme akce pro naše děti a žáky v rámci výuky, ale i akce pro širokou …

ZŠ a MŠ Blažovice

Provozujeme základní školu pro 125 žáků. Z kroužků nabízíme výuku náboženství, výtvarný a hudební obor, angličtinu, reedukaci, rozšiřující učivo či dramatický a sportovní kroužek. Věnujeme se sběru papíru a organizujeme vánoční dílny či …

Výchovný ústav, ZŠ, SŠ a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí

Provozujeme základní školu pro 10 …

ZŠ Slaný, Palackého

Základní škola pro 190 žáků s družinou. Naše škola poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci mohou navštěvovat kroužek informační technologie, ping-pong a dovedné …

ZŠ a MŠ Tovačov

Základní škola pro 580 žáků s družinou, klubem a …

Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279

Provoz základní školy pro 660 dětí s jídelnou a družinou. Nabídka zájmových …

ZŠ Přemyslovice

Základní škola pro 220 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka kroužku angličtina hrou pro žáky 1. a 2. …