Firmy

ZUŠ Jeseník

Základní umělecká škola pro 850 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a literárně-dramatických oborů. Vyučujeme hru na klavír, varhany, housle, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet a mnoho dalších. Nabízíme obory kresba, malba, grafika a práce s keramickou …

ZUŠ Litovel

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebního a výtvarného …

ZUŠ Javorník

Základní umělecká škola pro 300 žáků. Naše škola poskytuje vzdělávání v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru a nabízí výuku v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia. Škola je zřízena pro děti od 5 let, výjimečně i …

ZUŠ Kojetín

Základní umělecká škola pro 250 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných …

Soukromá základní umělecká škola - taneční, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní uměleckou školu pro 280 žáků se zaměřením na výuku tanečního oboru. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, vystoupení, pobytové zájezdy a …

ZUŠ Vřesovice

Provozujeme základní uměleckou školu pro 701 žáků se zaměřením na výuku hudebních oborů. Pořádáme soutěže a projekty ve všech oborech. Vyučujeme hraní na klávesové, smyčcové, dechové či bicí nástroje a …

Soukromá výtvarná základní umělecká škola v Jeseníku, s.r.o.

Soukromá základní umělecká škola poskytující výuku výtvarných …

ZUŠ Karla Ditterse Vidnava

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, tanečních a výtvarných …

ZUŠ Konice

Základní umělecká škola pro 500 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Vyučujeme hru na klávesové, strunné, dechové i bicí nástroje včetně sólového i sborového zpěvu. Zabýváme se kresbou, malbou, grafikou, modelováním, keramikou a textilní …

Základní umělecká škola Žerotín

Zaměřujeme se na výuku hudebních, tanečních a literárně-dramatických oborů. Vyučujeme hru na klávesové, strunné, dechové, bicí i smyčcové nástroje. Dále máme oddělení pěvecké, přípravné hudební výchovy a hudební nauky nebo také oddělení techniky zvukového …

ZUŠ Mohelnice, Náměstí Svobody

Základní umělecká škola pro 645 žáků. Zaměřujeme se na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Provozujeme pěvecký sbor Arietta a Sluníčka. Organizujeme divadelní představení, výstavy, soutěže a koncerty. Vyučujeme hře na bicí, klavír, kytaru, housle, trubku a …

ZUŠ Potštát

Základní umělecká škola pro 150 žáků s hudebním zaměřením. Vyučujeme hru na klávesové, smyčcové, dechové, strunné nástroje včetně sólového zpěvu a hry na akordeon. Pořádáme a zúčastňujeme se koncertů i …

ZUŠ Bedřicha Kozánka, Přerov, Máchova

Základní umělecká škola pro 1329 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních. Nabízíme hru na akordeon, keyboard, klarinet, saxofon, varhany, violoncello, příčnou flétnu, lesní roh a pozoun. Dále na kytaru, housle, kontrabas, tubu či lesní roh. Pořádáme výtvarné akce a …

ZUŠ Šumperk

Provozujeme základní uměleckou školu pro 723 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Pořádáme koncerty, besídky, tématické dny, výlety, vystoupení a různé …