Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZUŠ Vysoké Mýto

Provozujeme základní uměleckou školu pro 900 žáků. Poskytujeme umělecké vzdělání v hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborech. Z hudebního oboru nabízíme hru na zobcovou flétnu, kytaru, housle, klavír, saxofon a další. Dále vyučujeme i individuální či sborový …

ZUŠ Králíky

Základní umělecká škola pro 400 dětí nabízí vzdělání ve výtvarném, hudebním, tanečním a literárně - dramatickém …

ZUŠ Karla Malicha

Základní umělecká škola pro 600 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních …

ZUŠ Vítězslava Nováka Skuteč

Základní umělecká škola pro 400 žáků. Zaměřujeme se na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Provozujeme hudebně pohybový a smyčcový soubor, dechový orchestr a sbory. Účastníme se různých soutěží, koncertů, vernisáží, jarmarků a …

ZUŠ Slatiňany

Základní umělecká škola pro 400 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. V hudebním oboru se zaměřujeme na hru na kytaru, housle, bicí, flétnu, …

Soukromá ZUŠ Litomyšl, o.p.s.

Soukromá základní umělecká škola pro 46 žáků vyučuje hru na housle. Ke studijnímu programu patří také řada akcí a koncertů. Se staršími žáky bývá připravováno pravidelné vánoční vystoupení s vlastním komorním …

ZUŠ Dolní Újezd

Provozujeme základní uměleckou školu pro 450 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, literárně-dramatických a tanečních oborů. Pořádáme vystoupení, tématické dny, koncerty, výlety či sportovní a jiné …

Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova

Základní umělecká škola pro 1200 žáků. Zaměřujeme se na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Pořádáme koncerty a vystoupení. Účastníme se různých …

ZUŠ Bedřicha Smetany Litomyšl

Základní umělecká škola pro 657 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Připravujeme žáky pro studium učebních a studijních oborů na středních školách uměleckého zaměření, na konzervatoři a na vysokých školách s uměleckým …

ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Jsme základní umělecká škola pro 582 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Nabízíme studium techniky ručně paličkované krajky. Nabízíme hru na akordeon, příčnou i zobcovou flétnu, housle, klarinet, klavír, saxofon, trubku a jiné žesťové …

ZUŠ Pardubice - Polabiny, Erno Košťála

Provozujeme základní uměleckou školu pro 1200 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. V hudebním oboru se zaměřujeme na různé druhy nástrojů, v tanečním na současné, klasické i lidové tance a ve výtvarném na plošnou i prostorovou …

ZUŠ Bystré

Základní umělecká škola pro 200 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Vyučuje se zde hra na klavír, klávesy, klarinet, akordeon, kytaru a další …

ZUŠ Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí

Provoz základní umělecké školy. Nabídka vzdělávání v tanečních, výtvarných, dramatických a hudebních …

ZUŠ Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Základní umělecká škola pro 310 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů. Žáci mohou navštěvovat výuku hry na klavír, smyčce, dechové nástroje, kytaru, bicí, akordeonové a keyboardové nástroje. Dále se mohou věnovat …