Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla

Základní umělecká škola pro 465 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů. Vyučujeme hru na dechové, bicí, strunné, smyčcové, lidové a klávesové nástroje včetně varhan a …

ZUŠ Alfréda Radoka, ZŠ Zašová

Základní umělecká škola pro 1040 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Studenty připravujeme na talentové zkoušky na architekturu, výtvarné a hudební umělecké školy a pedagogické školy. Pořádáme koncerty výstavy a nejrůznější …

ZUŠ Luhačovice

Provoz základní umělecké školy pro 400 žáků. Škola je zaměřena na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně - dramatických oborů. Dále jsou pořádány soutěže, představení a …

ZUŠ Zlín, Štefánikova

Základní umělecká škola pro 1400 žáků. Nabízíme výuku ve výtvarném, hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Organizujeme koncerty i výstavy. Účastníme se různých soutěží a akcí. Věnujeme se hře na klavír, varhany, akordeon, flétnu, cimbál i zpěvu. Připravujeme k talentovým …

Pobočka ZUŠ - Taneční obor

Základní umělecká škola poskytuje primární taneční průpravu, výuku současného tance, základy klasického tance nebo také rozvíjení taneční praxe. Studenti se každoročně představují se svými dovednostmi na závěrečném tanečním vystoupení. Pomocí tance se u dětí rozvíjí představivost a hudební …

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm, Pionýrská

Základní umělecká škola pro 1270 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Pořádání koncertů, vystoupení a …

Základní umělecká škola Uherský Brod

Jsme základní umělecká škola pro 900 žáků. Zaměřujeme se na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Pořádáme projekty a …

ZUŠ Karolinka

Základní umělecká škola pro 500 žáků. V současné době jsme čtyřoborovou školou – je zde hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor. Chceme umožnit talentovaným dětem jak z blízkého tak vzdálenějšího okolí studium v naší …

ZŠ a ZUŠ Strání

Základní umělecká škola pro 100 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů. Hudební obor je rozdělen do následujících oborů: klavír a klávesové nástroje, smyčcové, strunné a dechové nástroje. Výtvarný obor je rozdělen do dvou oddělení dle věku a úrovně výtvarných …

ZUŠ Hulín

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a literárně-dramatických oborů. V hudebním oboru vyučujeme hudební nauku, výuku nástroje, provozujeme soubory. Naše škola se účastní různých …

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

Základní umělecká škola se zaměřením na výtvarné, hudební, literárně dramatické a taneční …

Základní umělecká škola Zlín - Malenovice

Vyučujeme obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor pro děti a mládež od 5 do 20 let. Umělecká činnost školy spočívá v pořádání hudebních koncertů a tanečních vystoupení, výtvarný obor instaluje výstavy keramiky a výtvarných prací, dramatický se prezentuje hranými …

SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, Mánesova

Provozujeme soukromou základní uměleckou školu pro 600 žáků. Nabízíme hudební, výtvarné a taneční …