Firmy

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno

Speciální základní škola pro 106 dětí s mentálním postižením. Součástí školy je družina a jídelna. Provozujeme canisterapii, hiporehabilitaci, muzikoterapii, arteterapii a ergoterapii, bazální stimulaci a metodu snoezelen. Zaměřujeme se na rehabilitaci v …

Mateřská škola a Základní škola Brno, Barvičova, příspěvková organizace

Jsme mateřská a základní škola rodinného typu určena dětem s mentální retardací, poruchami pozornosti, hyperaktivitou a poruchami autistického …

Základní škola speciální Otnice

Provozujeme speciální základní školu se 3 třídami pro žáky s více vadami a s mentálním postižením. Výuka probíhá v malé skupině anebo individuální …

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

Jsme základní škola, specializující se na výuku dětí s lehkým mentálním postižením a dětí se specifickými vývojovými poruchami chování. Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů s vysoce individuálním …

MŠ a ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova

Provozujeme praktickou a speciální školu pro 135 žáků s družinou a jídelnou. Dále nabízíme volnočasové aktivity pro děti včetně pohybových i naučných …

Speciální ZŠ Vřesovice

Speciální základní škola pro 50 žáků se zabývá vzděláváním a výchovou žáků s těžkým mentálním postižením. K dispozici jsou zájmové kroužky. Dále u nás najdete bezbariérový vstup a relaxační část tříd. Třídy jsou vybavené speciálními kompenzačními pomůckami či …

ZŠ a MŠ Hodonín

Provozujeme speciální rehabilitační třídu základní školy a dětský rehabilitační stacionář. Pořádáme výlety, zájmové kroužky či sportovní a jiné …

ZŠ Ivančice, Široká

Provozujeme speciální základní školu pro 92 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním či sluchovým postižením, vadami řeči i poruchami autistického spektra. Zajišťujeme individuální logopedickou péči a rozvoj prostřednictvím alternativní …

Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace

Provozujeme speciální základní školu pro 174 žáků. Vyučujeme zde anglický jazyk a jako druhý cizí jazyk nabízíme německý jazyk. Provozujeme přírodovědný kroužek. Škola je zaměřena na tělesně postižené …

ZŠ, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská

Základní škola pro 214 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme logopedickou péči, zaměřujeme se na děti s výukovými problémy, lehkým mentálním a zdravotním …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská

Základní škola pro 190 žáků s družinou a jídelnou. Výuka je uzpůsobena pro zrakově postižené …

ZŠ při fakultní nemocnici Brno, Černopolní

Výuka hospitalizovaných žáků s kapacitou 293 míst. K dispozici je jídelna a školní …

MŠ a ZŠ Kyjov, Školní

Základní škola pro děti se sluchovým postižením, vadami řeči a autismem. K dispozici je jídelna a internát i školní a víceúčelové hřiště. Možnost využití keramické dílny s vypalovací pecí. Pořádáme sportovní …

MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Brno

Základní škola pro 128 žáků se sluchovým postižením se zaměřuje na počítačové soutěže, divadelní představení, práce na zahrádce, dopravní soutěže, výstavy hraček, velikonoční dílny, karnevaly, besídky, sportovní dopoledne, výlety a jiné. Součástí školy je i družina a školní …