Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Škola pomáhá rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. Žáci mohou po absolvování základní školy speciální pokračovat dle …

Základní škola speciální Neratov

Provozujeme speciální základní školu. Naším cílem je propojit výuku ve škole s přírodou, realizovanou častými pobyty venku, mimo školní …

ZŠ speciální Diakonie ČCE Vrchlabí

Základní škola pro 39 žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a …

Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní školu. Zajišťujeme komplexní péči dětem s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Poskytujeme výchovně vzdělávací péči, sociální služby, rehabilitační, logopedickou a psychologickou …

Speciální ZŠ Augustina Bartoše

Speciální základní škola pro 118 žáků se školní družinou. Zaměřujeme se na vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Nabízíme kroužek sportovní, zdravotní a ručních …

Speciální škola Diakonie Hradec Králové

Na pracovišti v Hradci Králové vzděláváme žáky se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením a …

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Základní škola pro 44 dětí zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Poskytujeme bazální stimulace, osobní asistence, canisterapii, muzikoterapii, dramaterapii, logopedii, rehabilitační cvičení a plavání. Navštěvujeme solnou …

ZŠ a MŠ Josefa Zemana, Náchod

Provoz základní speciální a praktické školy s kapacitou 90 žáků se školní družinou pro 23 dětí. Poskytuje výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťujeme informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou …

Základní škola Hořice, Husova 11

Škola je určena dětem s různým typem a stupněm zdravotního postižení. Vzdělávají se zde děti s mentálním postižením, s vadami smyslovými, tělesnými, vadami řeči i děti s poruchou autistického …

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř

Jsme školské zařízení pro 54 žáků s nepřetržitým provozem, které se zabývá výchovou a vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od 6 do 26 let (základní škola speciální) s možností celodenní péče (školní jídelna, dětský domov, …

ZŠ a Praktická škola Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská

Provozujeme základní školu pro 155 žáků s družinou a přípravným stupněm. Specializujeme se na žáky s mentálním postižením, s kombinovanými vadami a s diagnózou autismus. Pořádáme také vzdělávací kurzy pro …

ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Janské Lázně

Základní škola pro děti ve věku 6 až 15 let. Škola je určena pro žáky, kteří vyžadují dlouhodobou léčebně preventivní …

ZŠ Dobruška, Opočenská

Provozujeme speciální základní školu pro 55 žáků se školní družinou. Poskytujeme komplexní péči v oblasti vzdělání i výchovy, věnujeme se dětem s lehkým mentálním postižením. Nabízíme kurzy plavání, logopedie a rehabilitace. Pořádáme výlety, exkurze a …

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova

Provoz logopedické základní školy. Jsou zde třídy po 6 až 12 žácích s logopedickými vadami a se specifickými poruchami učení. Nabízíme internátní ubytování a trávení volného času v zájmových …