Firmy

ZŠ praktická Nový Bor, náměstí Míru

Praktická základní škola pro 82 žáků s družinou. Organizujeme výlety do přírody a za kulturou a sportem, dny otevřených dveří, vánoční besídky, karnevaly, jarmarky nebo burzy. Účastníme se projektu Ovoce do …

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí

Praktická a speciální základní škola pro 62 žáků se školní družinou a jídelnou. Škola je určena pro žáky se zdravotním postižením. Nabízíme poradenství v oblasti profesního směřování a možností budoucího uplatnění žáků na trhu práce. Zajišťujeme kroužek dramatické, pohybové a výtvarné …

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, Lužická

Základní škola pro 188 žáků s bezbariérovým přístupem, jídelnou a odpolední družinou. Součástí školy je Speciálně-pedagogické centrum. Vzděláváme žáky s tělesnými handicapy a kombinací dalších postižení s diagnózou autismu, vadami SPU a poruchou učení. Škola pořádá školy v přírodě a jiné …

ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Provozujeme základní školu pro 170 žáků s jídelnou, družinou a internátem. Poskytujeme komplexní péči pro děti se sluchovým postižením a s narušenou komunikační schopností. K dispozici máme sportovní areál, saunu, bazén, keramickou dílnu, výtvarný ateliér a počítačovou učebnu s …

ZŠ speciální Semily

Pomocná škola pro 35 žáků s více vadami. Součástí je jídelna a družina. Škola poskytuje péči pro děti od 6 let, mentálně a zdravotně postižené i s kombinovanými vadami. Pomáháme rozvíjet psychické i fyzické schopnosti žáků. Způsob výuky je individuální i skupinový. K dispozici je keramická …

ZŠ a MŠ Jilemnice, Komenského

Provoz speciální základní školy s celkovou kapacitou 62 žáků. Nabídka vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Poskytování vzdělávání žákům s jiným druhem postižením formou integrace. Součástí školy je školní družina a jídelna. Vedení školního …

MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov

Výchova a vzdělávání žáků s mentálním postižením, poruchou autistického spektra a více vadami. Speciální pedagogická a logopedická péče. Nabídka přípravného stupně a osobní asistence. Kapacita školy je 18 žáků. K dispozici je školní …

ZŠ a MŠ při nemocnici Liberec, Husova

Základní škola se speciálním pedagogickým centrem, dětským oddělením, psychiatrií a centrem pro zrakově postižené s kapacitou 60 …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou

Speciální a základní škola pro 48 …

ZŠ praktická a MŠ Hrádek Nad Nisou

Škola sdružuje speciální třídu pro 10 dětí s kombinovanými vadami, školní klub a družinu mládeže. Naše škola je zaměřena na rozvíjení osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem uplatnění dosažených vědomostí, dovedností a návyků v praktickém …

Mezi Lesy - Veselí

Provoz lesní komunitní školy. Nabízíme možnost poradenství pro rodiče, jejichž děti se již vzdělávají formou domácího vzdělávání nebo pro rodiče, kteří tuto formu vzdělávání pro své děti plánují či zvažují. Výuka probíhá jednou …

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Frýdlant

Speciální základní škola s kapacitou 130 žáků s družinou pro 30 dětí poskytuje základní vzdělávání dětem se sníženými rozumovými schopnostmi či se specifickými poruchami učení a chování. Nabízíme výtvarná, keramický, taneční a pohybový kroužek včetně hry na flétnu. Poskytujeme výchovné …

Výchovný ústav, dětský domov se školou, SŠ, ZŠ a školní jídelna Chrastrava

Provozujeme základní školu praktickou a speciální pro 20 žáků. K dispozici je školní jídelna. Zajišťujeme volnočasové aktivity jako například sportovní, turistické, hudební, modelářské, keramické, počítačové a kreativní …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily

Základní praktická a speciální škola s kapacitou 75 žáků s …