Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ při nemocnici Liberec, Husova

Základní škola se speciálním pedagogickým centrem, dětským oddělením, psychiatrií a centrem pro zrakově postižené s kapacitou 60 …

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí

Praktická a speciální základní škola pro 62 žáků se školní družinou a jídelnou. Škola je určena pro žáky se zdravotním postižením. Nabízíme poradenství v oblasti profesního směřování a možností budoucího uplatnění žáků na trhu práce. Zajišťujeme kroužek dramatické, pohybové a výtvarné …

ZŠ speciální Semily

Pomocná škola pro 35 žáků s více vadami. Součástí je jídelna a družina. Škola poskytuje péči pro děti od 6 let, mentálně a zdravotně postižené i s kombinovanými vadami. Pomáháme rozvíjet psychické i fyzické schopnosti žáků. Způsob výuky je individuální i skupinový. K dispozici je keramická …

ZŠ a MŠ, Jablonec nad Nisou, Kamenná

Základní škola pro 135 žáků s lehkým mentálním postižením, k dispozici je …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí

Základní škola praktická a speciální pro 170 žáků s družinou. Pořádáme kroužky keramiky, počítačů, hry na flétnu, pohybových her a stolního …

MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov

Výchova a vzdělávání žáků s mentálním postižením, poruchou autistického spektra a více vadami. Speciální pedagogická a logopedická péče. Nabídka přípravného stupně a osobní asistence. Kapacita školy je 18 žáků. K dispozici je školní …

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, Lužická

Základní škola pro 188 žáků s bezbariérovým přístupem, jídelnou a odpolední družinou. Součástí školy je Speciálně-pedagogické centrum. Vzděláváme žáky s tělesnými handicapy a kombinací dalších postižení s diagnózou autismu, vadami SPU a poruchou učení. Škola pořádá školy v přírodě a jiné …

ZŠ praktická Nový Bor, náměstí Míru

Praktická základní škola pro 82 žáků s družinou. Organizujeme výlety do přírody a za kulturou a sportem, dny otevřených dveří, vánoční besídky, karnevaly, jarmarky nebo burzy. Účastníme se projektu Ovoce do …

ZŠ praktická a MŠ Hrádek Nad Nisou

Škola sdružuje speciální třídu pro 10 dětí s kombinovanými vadami, školní klub a družinu mládeže. Naše škola je zaměřena na rozvíjení osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem uplatnění dosažených vědomostí, dovedností a návyků v praktickém …

ZŠ a MŠ Jilemnice, Komenského

Provoz speciální základní školy s celkovou kapacitou 62 žáků. Nabídka vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Poskytování vzdělávání žákům s jiným druhem postižením formou integrace. Součástí školy je školní družina a jídelna. Vedení školního …

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Frýdlant, Zeyerova

Speciální základní škola s kapacitou 130 žáků poskytuje základní vzdělávání dětem se sníženými rozumovými schopnostmi či se specifickými poruchami učení a chování. Nabízíme výtvarná, keramický, taneční a pohybový kroužek včetně hry na flétnu. Poskytujeme výchovné …

Mezi Lesy - Veselí

Provoz lesní komunitní školy. Nabízíme možnost poradenství pro rodiče, jejichž děti se již vzdělávají formou domácího vzdělávání nebo pro rodiče, kteří tuto formu vzdělávání pro své děti plánují či zvažují. Výuka probíhá jednou …

Výchovný ústav, dětský domov se školou, SŠ, ZŠ a školní jídelna Chrastrava

Provozujeme základní školu praktickou a speciální pro 20 žáků. K dispozici je školní jídelna. Zajišťujeme volnočasové aktivity jako například sportovní, turistické, hudební, modelářské, keramické, počítačové a kreativní …

Základní škola ALVALÍDA, s.r.o.

Soukromá základní škola pro tělesně a mentálně postižené děti. Posláním školy je poskytovat dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením základní vzdělání a služby, které směřují k jejich seberealizaci a pozdějšímu pracovnímu uplatnění. Kapacita školy je 12 …