Firmy

ZŠ Bruntál, Rýmařovská

Praktická a speciální základní škola s kapacitou 230 žáků s jídelnou, družinou pro 40 dětí, speciálně pedagogickým centrem a logopedickou poradnou. Pořádáme dětské akce, výlety i …

Speciální ZŠ Třinec, Jablunkovská

Provozujeme státní základní školu pro 252 žáků s družinou. Zajišťujeme výuku ve cvičné kuchyni, dřevo a kovo dílně či keramické a tkalcovské pracovně. Nabízíme také logopedickou péči, školy v přírodě a různé zájmové …

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská

Poskytujeme základní vzdělání dětem se speciálními potřebami. Nabízíme školní družinu, přípravnou třídu, zájmové kroužky a doučování. Nižší počty žáků ve třídách umožňují individuální vzdělání dle jejich potřeb. Nově zapsaným žákům poskytujeme zdarma základní školní …

ZŠ pro sluchově postižené a MŠ pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba

Základní škola pro sluchově postižené s kapacitou 120 žáků. K dispozici je jídelna, klub a školní družina. V rámci výuky pořádáme lyžařský výcvik, návštěvy divadla i kulturních akcí a výlety. Účastníme se sportovních her. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, výtvarných činností, divadla a …

ZŠ a MŠ Nový Jičín, Dlouhá

Základní škola pro 216 žáků s jídelnou a družinou. Poskytujeme vzdělání dětem se sníženými rozumovými schopnostmi, na které navazují specifické poruchy učení a chování. Ve škole jsou integrováni i žáci s kombinovanými vadami a …

ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská

Základní škola pro 202 žáků s jídelnou a družinou poskytuje výchovu a vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabídka canisterapie, dramatického, hudebního, novinářského, relaxačního, kulinářského, kreativního, tanečního a výtvarného kroužku a sportovních …

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení, Opava

Základní škola pro 208 žáků se školní jídelnou a …

ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská

Pomocná základní škola pro 64 žáků s jídelnou, internátem a …

Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko

Základní škola pro 32 žáků se školní jídelnou při dětském domovu. Pořádáme výlety, exkurze. Navštěvujeme divadelní představení. Vyučujeme zábavnou …

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

Základní škola s družinou pro 130 žáků s tělesným nebo psychickým postižením. Nabízíme výuku žáků s poruchou autistického spektra. Nabízíme počítačový kroužek. Pořádáme výstavy a účastníme se sportovních …

ZŠ Vítkov

Základní škola pro 150 žáků se zaměřením na vzdělávání dětí s různým druhem a stupněm postižení a dětí z nepodnětného sociálního prostředí. Přes 90% žáků školy pochází z romských rodin. Škola vzdělává v průměru 100-110 dětí a žáků na obou stupních včetně dětí přípravné …

ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava

Praktická a speciální základní škola pro 48 žáků zajišťuje výchovu a vzdělávání. Pořádáme vánoční besídky, mikulášské nadílky, diskotéky nebo oslavy narozenin a svátků, návštěvy bazénů, exkurze nebo výlety do …

Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín - Slovenská

Základní škola pro žáky s lehkým až těžkým zdravotním postižením, pro žáky s lehkým mentálním postižením či s tělesnými nebo smyslovými vadami. Účastníme se kulturních a společenských …

SZŠ speciální pro žáky s více vadami, Ostrava - Wolkrova

Provozujeme soukromou speciální základní školu pro 54 žáků s jídelnou a družinou. Pečujeme o děti s kombinovanými vadami. Zaměřujeme se na rehabilitace a vodoléčbu. Nabízíme výtvarné, hudební, keramické, dramatické kroužky a hippoterapii. Vyučujeme hru na …