Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MŠ a ZŠ Slezské diakonie, Krnov

Provoz základní školy. Nabízíme ucelený systém vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími …

ZŠ Město Albrechtice, Hašlerova

Speciální škola pro 105 žáků s družinou. Naše škola se zaměřuje na práci s dětmi, ale i dospělými s mentálním postižením. Kvalitní péči u nás dostanou také děti s kombinovanými vadami a poruchami autistického …

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská

Poskytujeme základní vzdělání dětem se speciálními potřebami. Nabízíme školní družinu, přípravnou třídu, zájmové kroužky a doučování. Nižší počty žáků ve třídách umožňují individuální vzdělání dle jejich potřeb. Nově zapsaným žákům poskytujeme zdarma základní školní …

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení, Opava

Základní škola pro 208 žáků se školní jídelnou a …

SZŠ speciální pro žáky s více vadami, Ostrava - Železárenská

Provozujeme soukromou speciální základní školu pro 54 žáků s jídelnou a družinou. Pečujeme o děti s kombinovanými vadami. Zaměřujeme se na rehabilitace a vodoléčbu. Nabízíme výtvarné, hudební, keramické, dramatické kroužky a hippoterapii. Vyučujeme hru na …

ZŠ a MŠ Nový Jičín, Dlouhá

Základní škola pro 216 žáků s jídelnou a družinou. Poskytujeme vzdělání dětem se sníženými rozumovými schopnostmi, na které navazují specifické poruchy učení a chování. Ve škole jsou integrováni i žáci s kombinovanými vadami a …

Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice, Jeseninova 4

Zajištění výchovně vzdělávacího procesu souběžně s péčí o děti s nařízenou ústavní výchovou, se závažnými poruchami chování, s přechodnou nebo trvale duševní poruchou vyžadující výchovně léčebnou …

ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská

Základní škola pro 202 žáků s jídelnou a družinou poskytuje výchovu a vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabídka canisterapie, dramatického, hudebního, novinářského, relaxačního, kulinářského, kreativního, tanečního a výtvarného kroužku a sportovních …

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Klimkovice

Speciální základní škola pro 120 dětí v místním sanatoriu. Pro děti jsou připraveny mimoškolní aktivity. Navštěvují divadla a pořádají …

ZŠ pro sluchově postižené a MŠ pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba

Základní škola pro sluchově postižené s kapacitou 120 žáků. K dispozici je jídelna, klub a školní družina. V rámci výuky pořádáme lyžařský výcvik, návštěvy divadla i kulturních akcí a výlety. Účastníme se sportovních her. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, výtvarných činností, divadla a …

Speciální ZŠ Třinec, Jablunkovská

Provozujeme státní základní školu pro 252 žáků s družinou. Zajišťujeme výuku ve cvičné kuchyni, dřevo a kovo dílně či keramické a tkalcovské pracovně. Nabízíme také logopedickou péči, školy v přírodě a různé zájmové …

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Pionýrů

Základní škola s družinou pro 130 žáků s tělesným nebo psychickým postižením. Nabízíme výuku žáků s poruchou autistického spektra. Nabízíme počítačový kroužek. Pořádáme výstavy a účastníme se sportovních …

Speciální škola Diakonie ČCE Ostrava

V naší škole vzděláváme děti s vícenásobným postižením - mentální postižení, různé formy dětské mozkové obrny, smyslové vady, …

Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kombinované vady, autismus, mentální retardace. Bezbariérový přístup, školní …