Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ - Dětské centrum Hranice

Provoz speciální základní školy pro 26 žáků s jídelnou a družinou. Škola se specializuje na vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami. Zajištěna je pravidelná logopedická péče žákům s narušenou komunikační schopností, canisterapie, terapie jízdou na koni, tělesná a rehabilitační …

ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova

provozujeme speciální základní školu pro 130 žáků s jídelnou a družinou. Poskytujeme stimulační terapie, jako jsou logopedie, grafomotorika, somatopedická cvičení, arteterapie, muzikoterapie a bazální stimulace. Pořádáme návštěvy dopravního hřiště, kurz plavání, cvičení v přírodě a školní …

ZŠ a MŠ logopedická Olomouc

Základní škola pro 150 dětí s nedostatky v mluvení, čtení a psaní. Možnost navštěvování modelářského, počítačového, šachového, sportovního, keramického a hudebního …

ZŠ a MŠ logopedická Olomouc

Speciální pedagogické centrum pro děti s nedostatky v mluvení, čtení a …

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a školní jídelna, Olomouc - Svatý Kopeček

Provozujeme základní školu pro 72 žáků s jídelnou. Škola pořádá mnoho akcí zaměřených na propojení školy s běžným životem, dětem je nabídnuta účast na exkurzích, koncertech, divadelních představeních, besedách a sportovních …

Základní škola a střední škola Credo, o.p.s.

Provozujeme speciální základní školu pro 38 žáků. Zaměřujeme se na vzdělávání dětí s kombinovaným postižením. Dále zajišťujeme kroužek dramatické výchovy, terapii snoezelen, terapii míčkování, cansiterapii a muzikoterapii. Dětem nabízíme možnost navštívení solných jeskyní a …

ZŠ a MŠ při lázních, Velké Losiny

Speciální základní škola pro 90 žáků pro děti s neurologickými poruchami. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na …

ZŠ a MŠ při lázních, Bludov

Zajišťujeme vzdělávání pro hospitalizované děti 1. - 9. třídy základní školy nebo pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnosti podřizujeme aktuálnímu zdravotnímu stavu …

ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka

Provozujeme základní praktickou i speciální školu s kapacitou o 269 místech. Disponujeme vlastní jídelnou. Zaměřujeme se převážně na všeobecné základní vědomosti a dovednosti, které v budoucnu žáci uplatní při výběru následného studia na středních a odborných školách či v pracovním …

ZŠ a MŠ Hranice, Dvořákovo stromořadí

Speciální základní škola pro 295 žáků s družinou a …

ZŠ, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

Praktická základní škola pro 165 žáků s jídelnou. Žáci jsou zde vzděláváni podle vzdělávacího programu zvláštní školy. Pořádání dětských soutěží, výletů, cvičení s hudbou a výtvarného i počítačového …

ZŠ speciální Jasněnka, Uničov

Provozujeme speciální základní školu pro 30 žáků s družinou. Poskytujeme výchovu a vzdělávání zdravotně postiženým dětem. Modernizujeme po stránce vybavenosti a využívání metod AAK. Spolupracujeme s dalšími typy škol především z Olomouckého kraje. Jezdíme na týdenní rekondiční …

Střední škola, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká

Základní škola pro 241 žáků. Výuka je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je také družina, školní zahrada. Specializace na ekologickou …

SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká

Praktická a speciální základní škola pro 105 žáků se školní jídelnou a družinou. Poskytujeme vzdělávání žákům u kterých byly zjištěny speciálně vzdělávací potřeby na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským …