Firmy

ZŠ, Škola individuálních možností

Provozujeme základní školu především pro děti ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí, děti s vývojovými poruchami učení od 1. do 5. ročníku. K dispozici je speciální pedagog. Kapacita třídy je maximálně 14 …

ZŠ Praha 10 Práčská

Provozujeme základní škola praktickou pro 90 žáků s družinou, přípravnou třídou a jídelnou. Nabízíme kroužky sborový zpěv a …

ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v …

Modrý klíč - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.

Provozujeme speciální základní školu pro 30 žáků. Zaměřujeme se na děti s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízíme taneční, dramatické terapie. Pořádáme kroužky šití, tkaní, vyšívání a podobně. Provozujeme …

ZŠ a MŠ logopedická Praha 10, K Botiči

Základní škola pro 90 žáků zajišťuje výuku v rozsahu 1. - 5. ročníku žákům s různými vadami řeči a nabízí speciální logopedickou péči. Nabídka zájmových kroužků včetně plaveckého …

ZŠ a MŠ Jarov

Provozujeme základní školu rodinného typu. Vyučujeme angličtinu s rodilým mluvčím. Zajišťujeme širokou zájmovou a mimoškolní činnost včetně keramiky, šachů, sportovních her, výtvarné a hudební výchovy či angličtiny na počítači a dramatického kroužku. Součástí školy je jídelna i …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Praha 5, Pod Radnicí

Základní škola pro 100 žáků s družinou. Do vzdělávacího programu jsou zařazeni žáci se sníženou schopností zvládání učiva. Organizujeme výlety, besedy, exkurze do obchodů, firem nebo sportovní …

MŠ speciální, ZŠ praktická a speciální Praha 9, Svépravická

Základní škola pro 12 žáků s rehabilitačními třídami pro děti s těžším a kombinovaným postižením. Nabízíme logopedii, cvičení podle Vojtovy metody, muzikoterapii, arteterapii, masáže, vířivé koupele a plavání. Poskytujeme psychiatrickou, pediatrickou, sociální a neurologickou …

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6

Základní škola pro žáky 2. stupně s diagnostikovanou a specifickou poruchou učení s kapacitou 144 žáků se školní jídelnou a …

ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v …

Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola a praktická škola pro zrakově postižené

Provozujeme speciální základní školu pro 85 žáků s klubem, jídelnou a družinou. Zajišťujeme výuku pro zrakově i jinak postižené děti. Zlepšujeme prostorovou orientaci a samostatný pohyb. Učíme děti zacházet s počítači, tiskárnou Braillova písma a televizní …

ZŠ Tolerance Praha 9

Provozujeme zvláštní a pomocnou školu pro 279 žáků s jídelnou a družinou. Zajišťujeme speciální výuku pro děti s větší potřebou …

ŽS speciální Praha, Starostrašnická

Poskytujeme základní vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravujeme žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči. Každému z žáků nabízíme individuální vzdělávací …

ZŠ Za Invalidovnou, Škola praktická

Provozujeme základní školu praktickou pro žáky od 6. do 9. ročníku. Kapacita třídy je maximálně 14 žáků. Jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením nebo s takovými výukovými nedostatky, pro které se nemohou úspěšně vzdělávat v běžné základní …