Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5

Základní škola pro 100 žáků s družinou. Do vzdělávacího programu jsou zařazeni žáci se sníženou schopností zvládání učiva. Organizujeme výlety, besedy, exkurze do obchodů, firem nebo sportovní …

ŽS speciální Praha, Starostrašnická

Poskytujeme základní vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravujeme žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči. Každému z žáků nabízíme individuální vzdělávací …

ZŠ Praha 10 Práčská

Provozujeme základní škola praktickou pro 90 žáků s družinou, přípravnou třídou a jídelnou. Nabízíme kroužky sborový zpěv a …

Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola a praktická škola pro zrakově postižené

Provozujeme speciální základní školu pro 85 žáků s klubem, jídelnou a družinou. Zajišťujeme výuku pro zrakově i jinak postižené děti. Zlepšujeme prostorovou orientaci a samostatný pohyb. Učíme děti zacházet s počítači, tiskárnou Braillova písma a televizní …

ZŠ a MŠ logopedická Praha 10, K Botiči

Základní škola pro 90 žáků zajišťuje výuku v rozsahu 1. - 5. ročníku žákům s různými vadami řeči a nabízí speciální logopedickou péči. Nabídka zájmových kroužků včetně plaveckého …

MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 4

Základní škola pro 40 žáků s mentálním a kombinovaným postižením a pro autisty. Možnost ubytování pro žáky …

Církevní ZŠ logopedická Don Bosco a MŠ logopedická

Speciální základní škola logopedická pro 150 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem. Možnost ubytování v internátním …

ZŠ speciální a Praktická škola Praha, Rooseveltova

Speciální základní škola pro 62 žáků s jídelnou a školní družinou. K dispozici je turistický, dramatický, keramický a hudebně pohybový kroužek. Tři třídy jsou zaměřené na výuku žáků s diagnózou autismus. Žáci mohou také navštěvovat divadelní soubor …

ZŠ Praha, Vachkova 941

Speciální škola s individuálním plánem pro žáky s lehkým s středním mentálním postižením. Nabídka kroužků keramiky, sportovních her a sborového zpěvu pro 85 žáků. Součástí je …

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ a Střední škola

Provoz státní praktické základní školy pro 95 žáků. V této bezbariérové škole se uplatňuje individuální přístup učitele k žákům, dle potřeby ve třídě pracuje spolu s učitelem i asistent …

ZŠ a MŠ logopedická Praha 10

Základní škola pro 90 žáků zajišťuje výuku v rozsahu 1. - 5. ročníku žákům s různými vadami řeči a nabízí speciální logopedickou péči. Nabídka zájmových kroužků včetně plaveckého …

ZŠ Za Invalidovnou, Škola praktická

Provozujeme základní školu praktickou pro žáky od 6. do 9. ročníku. Kapacita třídy je maximálně 14 žáků. Jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením nebo s takovými výukovými nedostatky, pro které se nemohou úspěšně vzdělávat v běžné základní …

Modrý klíč - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.

Provozujeme speciální základní školu pro 30 žáků. Zaměřujeme se na děti s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízíme taneční, dramatické terapie. Pořádáme kroužky šití, tkaní, vyšívání a podobně. Provozujeme …

ZŠ pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru

Základní škola pro zrakově postižené děti s družinou, jídelnou a …