Firmy

ZŠ speciální, Psáry

Provozujeme pomocnou školu pro 20 žáků zajišťující speciální …

Odborné učiliště, Praktická škola, ZŠ a MŠ Příbram

Provozujeme základní praktickou a speciální školu pro celkem 198 žáků, která je určena studentům s lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením. Zaměřujeme se na výuku běžných situací, které mohou žáky potkat v běžném praktickém …

ZŠ Žebrák

Provozujeme praktickou a speciální základní školu pro 37 žáků. Specializujeme se na výuku osob s různým stupněm postižení. K dispozici máme jídelnu, družinu, keramickou dílnu. Počítačová učebna je vybavená dvěma interaktivními projektory. Poskytujeme rehabilitační …

ZŠ praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova

Provozujeme praktickou základní škola pru 96 žáků. K dispozici je také družina. Specializujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mentálním a zdravotním postižením nebo na děti trpící autismem. Pořádáme ozdravné pobyty, besídky, pravidelná sezení, dny dětí nebo výlety za …

Speciální ZŠ, Poděbrady

Speciální základní škola pro 100 žáků s jídelnou a školní družinou. Pořádáme pravidelné výlety za sportem a kulturou, drakiády, olympiády, mikulášské nadílky, tvořivé dílny nebo besídky. Účastníme se projektu Setkání. Vedeme kondiční a rehabilitační plavání nebo pobyty v solných …

ZŠ a MŠ speciální, Králův Dvůr

Provozujeme speciální základní školu pro 70 žáků s družinou. Disponujeme keramickým …

ZŠ Neratovice, Byškovická

Provoz speciální základní školy s kapacitou 90 žáků s jídelnou a družinou pro 14 dětí. Nabízíme nepovinný předmět aranžování květin. Účastníme se sportovních turnajů a výtvarných soutěží. Pořádáme cyklistické výlety a dětské …

ZŠ, MŠ, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav

Základní škola pro 350 žáků s družinou a jídelnou nabízí možnost navštěvovat kroužek sportovní a aerobik. Dále se zajišťuje kulturní, společenský a sportovní zážitek. Děti se vzdělávají podle vzdělávacího programu Příprava na život pro základní vzdělávání dětí s lehkým mentálním …

ZŠ praktická a speciální a MŠ Kladno, Pařížská

Praktická a speciální základní škola pro 89 žáků s jídelnou a družinou určená pro děti s různým postižením, vadami a pro děti po těžkých úrazech. Nabídka výtvarného, keramického, dramatického a sportovně turistického kroužku, canisterapie, muzikoterapie a terapie …

ZŠ, Dětský domov, Přípravný stupeň ZŠ speciální a Školní jídelna Sedlec-Prčice

Naše škola je dvanáctiletá škola, usilující o harmonický rozvoj dětské osobnosti na základě antroposofického pohledu na člověka, s cílem připravit postižené dítě na samostatný praktický život. Integrujeme žáky s různými druhy …

ZŠ praktická Rožmitál pod Třemšínem

Speciální základní škola pro 70 žáků se zaměřením na výchovu budoucích řemeslníků a pracovníků služeb. Možnost využití družiny. V celé škole je rozvedena síť s připojením na internet. Po výuce mohou děti trávit čas ve školní družině, která je zároveň školním …

ZŠ Sedlčany, Konečná

Základní škola pro 70 žáků s jídelnou a družinou. Škola pořádá karnevaly, besídky, kulturní a sportovní akce. Navštěvujeme divadelní představení. Zajišťujeme výuku anglického …

ZŠ Olešovice

Zvláštní základní škola pro 40 žáků s jídelnou a internátem. Důraz kladen na výtvarnou výchovu a keramiku, tělesnou výchovu nebo na hudební …

Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.

Provozujeme základní školu se školním klubem a družinou zajišťující výuku pro 76 dětí se speciálními potřebami. Nabízíme svozy a rozvozy žáků mikrobusem a autobusem, poradenství psychologa a lékaře, logopedickou péči, péči fyzioterapeuta či možnost plavání a rekreačního ježdění na …