Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Olešovice

Zvláštní základní škola pro 40 žáků s jídelnou a internátem. Důraz kladen na výtvarnou výchovu a keramiku, tělesnou výchovu nebo na hudební …

ZŠ, Dětský domov, Přípravný stupeň ZŠ speciální a Školní jídelna Sedlec-Prčice

Naše škola je dvanáctiletá škola, usilující o harmonický rozvoj dětské osobnosti na základě antroposofického pohledu na člověka, s cílem připravit postižené dítě na samostatný praktický život. Integrujeme žáky s různými druhy …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Mělník

Provozujeme základní školu praktickou a speciální pro 230 žáků s přípravnou třídou a družinou. Naším cílem je připravit žáky pro praktický život, vybavit je dovednostmi a vědomostmi, které jim umožní úspěšnou integraci do života a společnosti. Pořádáme exkurze, výlety, vycházky, besedy a …

ZŠ a MŠ při o.p.s. Olivově dětské léčebně Říčany

Speciální základní škola pro 75 žáků s jídelnou a družinou pro děti, které jsou pacienty dětské léčebny nebo jsou zařazeni do sociálního …

ZŠ Lysá nad Labem, Komenského

Praktická základní škola pro 100 žáků se školní …

ZŠ Žebrák

Provozujeme praktickou a speciální základní školu pro 37 žáků. Specializujeme se na výuku osob s různým stupněm postižení. K dispozici máme jídelnu, družinu, keramickou dílnu. Počítačová učebna je vybavená dvěma interaktivními projektory. Poskytujeme rehabilitační …

Dětský domov, ZŠ a MŠ Ledce

Provozujeme základní praktickou a speciální školu s kapacitou o 40 místech. Disponujeme vlastní jídelnou. Zajišťujeme výuku pro děti s diagnostikovanými výukovými problémy a s mentálním postižením. Naším cílem je poskytnout těmto dětem prostor pro profesní přípravu s ohledem na jejich …

ZŠ praktická a speciální a MŠ Kladno, Pařížská

Praktická a speciální základní škola pro 89 žáků s jídelnou a družinou určená pro děti s různým postižením, vadami a pro děti po těžkých úrazech. Nabídka výtvarného, keramického, dramatického a sportovně turistického kroužku, canisterapie, muzikoterapie a terapie …

ZŠ Sedlčany, Konečná

Základní škola pro 70 žáků s jídelnou a družinou. Škola pořádá karnevaly, besídky, kulturní a sportovní akce. Navštěvujeme divadelní představení. Zajišťujeme výuku anglického …

ZŠ speciální, Psáry

Provozujeme pomocnou školu pro 20 žáků zajišťující speciální …

ZŠ Neratovice, Byškovická

Provoz speciální základní školy s kapacitou 90 žáků s jídelnou a družinou pro 14 dětí. Nabízíme nepovinný předmět aranžování květin. Účastníme se sportovních turnajů a výtvarných soutěží. Pořádáme cyklistické výlety a dětské …

Speciální škola Čáslav

Vzděláváme žáky se středně těžkým, těžkým mentálním, kombinovaným postižením a …

Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.

Provozujeme základní školu se školním klubem a družinou zajišťující výuku pro 76 dětí se speciálními potřebami. Nabízíme svozy a rozvozy žáků mikrobusem a autobusem, poradenství psychologa a lékaře, logopedickou péči, péči fyzioterapeuta či možnost plavání a rekreačního ježdění na …

Odborné učiliště, Praktická škola, ZŠ a MŠ Příbram

Provozujeme základní praktickou a speciální školu pro celkem 198 žáků, která je určena studentům s lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením. Zaměřujeme se na výuku běžných situací, které mohou žáky potkat v běžném praktickém …