Firmy

Speciální ZŠ a Speciální MŠ Teplice, Trnovanská

Speciální základní škola pro 90 žáků s jídelnou a školní družinou. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum. Pořádáme akce a besedy pro …

ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova

Základní škola pro 211 žáků s družinou. Škola poskytuje komplexní systém speciálně pedagogických služeb dětem i rodičům. Provádíme speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku. Provozujeme logopedickou školu a školu pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním …

Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice

Státní speciální základní škola pro 106 žáků s jídelnou, cvičnou kuchyňkou, šicí dílnou, učebnou PC, tělocvičnou, bazénem a pozemkem v areálu parku. Na škole pracuje výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů a logopedický …

Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Labem, Pod Parkem

Provozujeme základní speciální školu pro 313 žáků. Výuka probíhá na lůžkových odděleních skupinově nebo individuálně ležících pacientů. K dispozici je školní družina a jídelna i terapeutický …

Speciální ZŠ Štětí

Základní škola pro 120 žáků se školní družinou. K dispozici je celkem 10 tříd. Škola poskytuje vzdělání žákům s těžkým mentálním postižením, více vadami a s autismem. Zaměřujeme se na pracovní vyučování. Nabízíme počítačový, výtvarný a taneční kroužek. Součástí školy je tělocvična, kuchyňka a …

ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Provozujeme státní základní školu pro 162 žáků se školní družinou. Vzdělávací program školy je založen na poznávání a respektování zájmů každého žáka. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich …

Základní škola a Střední škola, Most

Speciální základní škola pro 320 žáků s …

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

Provozujeme základní školu pro 125 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 15 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Nabízíme turistický, počítačový, výtvarný, pěvecký, rukodělný, pracovní, literární či hudební kroužek, dále flétnu nebo …

ZŠ praktická, Roudnice nad Labem

Základní škola praktická poskytuje vzdělávání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s …

ZŠ logopedická, Měcholupy

Státní základní škola pro 80 žáků se školní jídelnou, družinou a internátem. Zaměřujeme se na vzdělávání žáků s vadami řeči a se specifickými poruchami učení. Nabízíme zájmové rybářské, keramické a výtvarné kroužky. Zajišťujeme kurzy anglického jazyka, mediální výchovy a výpočetní …

ZŠ praktická Podbořany

Praktická základní škola pro 118 žáků s …

Speciální ZŠ Česká Kamenice

Speciální základní škola umožňuje vzdělávání žáků se zdravotním postižením a se sociálním znevýhodněním. Maximální počet žáků je …

ZŠ a MŠ Litvínov - Janov

Speciální základní škola pro 30 žáků se školním …

Arkadie, o.p.s.

Nabídka vzdělávání, poskytování sociálních služeb a zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené osoby s cílem jejich začlenění do společnosti. Provozujeme praktickou a speciální …