Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Provozujeme základní školu pro 170 žáků s jídelnou, družinou a internátem. Poskytujeme komplexní péči pro děti se sluchovým postižením a s narušenou komunikační schopností. K dispozici máme sportovní areál, saunu, bazén, keramickou dílnu, výtvarný ateliér a počítačovou učebnu s …

ZŠ a MŠ při lázních, Bludov

Zajišťujeme vzdělávání pro hospitalizované děti 1. - 9. třídy základní školy nebo pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnosti podřizujeme aktuálnímu zdravotnímu stavu …

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Pionýrů

Základní škola s družinou pro 130 žáků s tělesným nebo psychickým postižením. Nabízíme výuku žáků s poruchou autistického spektra. Nabízíme počítačový kroužek. Pořádáme výstavy a účastníme se sportovních …

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Plzeň, Mohylová

Provozujeme státní základní školu pro 132 žáku s jídelnou. Zaměřujeme se na děti s tělesnýmnebo mentálním potížemi. Nabízíme sportovní, orientální a taneční kroužky. Pořádáme různé výlety a exkurze. Navštěvujeme divadelní představení a …

Speciální ZŠ Vysoké Mýto

Speciální základní škola pro 130 dětí s družinou a přípravným …

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Základní praktická škola s kapacitou 96 žáků se zaměřením na výchovu a vzdělávání mentálně handicapovaných dětí a žáků. K dispozici je družina pro 12 dětí a jídelna. Poskytujeme pedagogicko-psychologické …

ZŠ praktická Kralovice

Provozujeme praktickou základní školu pro 66 žáků s družinou a školním klubem. Naše škola je zapojena do projektu EU peníze …

Speciální ZŠ a MŠ Teplice, U Červeného kostela

Provozujeme speciální základní školu pro 320 žáků s družinou a klubem prevence. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny či sportovní a jiné soutěže. Nabízíme logopedické služby. Vydáváme školní …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou

Speciální a základní škola pro 48 …

ZŠ a MŠ při o.p.s. Olivově dětské léčebně Říčany

Speciální základní škola pro 75 žáků s jídelnou a družinou pro děti, které jsou pacienty dětské léčebny nebo jsou zařazeni do sociálního …

Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola a praktická škola pro zrakově postižené

Provozujeme speciální základní školu pro 85 žáků s klubem, jídelnou a družinou. Zajišťujeme výuku pro zrakově i jinak postižené děti. Zlepšujeme prostorovou orientaci a samostatný pohyb. Učíme děti zacházet s počítači, tiskárnou Braillova písma a televizní …

ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Janské Lázně

Základní škola zajišťuje školní vzdělávání pro žáky základních i speciálních škol ve dvou třídách a je určena pro děti, které trpí zrakovou vadou. Pro děti jsou připraveny divadla, návštěvy knihovny či ZOO, besedy a oslavy státních …

Speciální ZŠ, Poděbrady

Speciální základní škola pro 100 žáků s jídelnou a školní družinou. Pořádáme pravidelné výlety za sportem a kulturou, drakiády, olympiády, mikulášské nadílky, tvořivé dílny nebo besídky. Účastníme se projektu Setkání. Vedeme kondiční a rehabilitační plavání nebo pobyty v solných …

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

Provozujeme základní školu pro 125 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 15 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Nabízíme turistický, počítačový, výtvarný, pěvecký, rukodělný, pracovní, literární či hudební kroužek, dále flétnu nebo …