Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Provozujeme státní základní školu pro 162 žáků se školní družinou. Vzdělávací program školy je založen na poznávání a respektování zájmů každého žáka. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich …

Arkadie, o.p.s.

Nabídka vzdělávání, poskytování sociálních služeb a zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené osoby s cílem jejich začlenění do společnosti. Provozujeme praktickou školu. Nabízíme …

ZŠ Tolerance Praha 9

Provozujeme zvláštní a pomocnou školu pro 279 žáků s jídelnou a družinou. Zajišťujeme speciální výuku pro děti s větší potřebou …

Dětský domov a ZŠ Vizovice

Základní praktická škola s kapacitou 60 dětí s jídelnou, družinou a výukou informatiky a cizího jazyka. Škola poskytuje výchovu a vzdělání dětem, které vyžadují citlivý přístup pedagogů a individuální tempo výuky, za použití speciálně pedagogických výchovně vzdělávacích …

Speciální ZŠ a Speciální MŠ Teplice, Trnovanská

Speciální základní škola pro 90 žáků s jídelnou a školní družinou. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum. Pořádáme akce a besedy pro …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí

Základní škola praktická a speciální pro 170 žáků s družinou. Pořádáme kroužky keramiky, počítačů, hry na flétnu, pohybových her a stolního …

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Provozujeme zařízení věnující se péči, výchově a vzdělávání dětí s širokou škálou postižení a dětí, které jsou z nejrůznějších důvodů v jiných typech škol neúspěšný. Vzděláváme žáky s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a …

Základní škola a Střední škola, Most

Speciální základní škola pro 320 žáků s …

ŽS speciální Praha, Starostrašnická

Poskytujeme základní vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravujeme žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči. Každému z žáků nabízíme individuální vzdělávací …

ZŠ Neratovice, Byškovická

Provoz speciální základní školy s kapacitou 90 žáků s jídelnou a družinou pro 14 dětí. Nabízíme nepovinný předmět aranžování květin. Účastníme se sportovních turnajů a výtvarných soutěží. Pořádáme cyklistické výlety a dětské …

MŠ a ZŠ Slezské diakonie, Krnov

Provoz základní školy. Nabízíme ucelený systém vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími …

ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka

Provozujeme základní praktickou i speciální školu s kapacitou o 269 místech. Disponujeme vlastní jídelnou. Zaměřujeme se převážně na všeobecné základní vědomosti a dovednosti, které v budoucnu žáci uplatní při výběru následného studia na středních a odborných školách či v pracovním …

MŠ a ZŠ Tábor, Čsl. armády

Speciální a praktická základní škola pro 187 žáků se školní jídelnou a …

Církevní ZŠ logopedická Don Bosco a MŠ logopedická

Speciální základní škola logopedická pro 150 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem. Možnost ubytování v internátním …