Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ praktická a speciální Kroměříž

Základní škola pro 195 žáků s …

ZŠ praktická a speciální Hlinsko, Poličská

Speciální a praktická škola pro 36 žáků. Jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením a žáky s kombinovaným …

ZŠ a SŠ Březejc

Provozujeme základní školu pro 25 žáků s mentální retardací či tělesným postižením. Ve škole je možnost přihlášení do pěveckého a výtvarně-keramického kroužku či kroužků zdravého vaření a pohybových …

Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a Školní družina Volyně

Základní škola pro 42 žáků se školní jídelnou a družinou. Pro děti jsou pořádány sportovní akce, divadelní představení, výlety, olympiády a …

Modrý klíč - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.

Provozujeme speciální základní školu pro 30 žáků. Zaměřujeme se na děti s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízíme taneční, dramatické terapie. Pořádáme kroužky šití, tkaní, vyšívání a podobně. Provozujeme …

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Praktická a speciální základní škola pro 198 žáků. …

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6

Základní škola pro žáky 2. stupně s diagnostikovanou a specifickou poruchou učení s kapacitou 144 žáků se školní jídelnou a …

Základní škola a střední škola Credo, o.p.s.

Provozujeme speciální základní školu pro 38 žáků. Zaměřujeme se na vzdělávání dětí s kombinovaným postižením. Dále zajišťujeme kroužek dramatické výchovy, terapii snoezelen, terapii míčkování, cansiterapii a muzikoterapii. Dětem nabízíme možnost navštívení solných jeskyní a …

MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 4

Základní škola pro 40 žáků s mentálním a kombinovaným postižením a pro autisty. Možnost ubytování pro žáky …

Střední škola, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká

Základní škola pro 241 žáků. Výuka je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je také družina, školní zahrada. Specializace na ekologickou …

ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm

Speciální základní škola pro 110 žáků s družinou pro 20 dětí a jídelnou. Na škole je přípravná třída pro vstup do základní školy s kapacitou 10 dětí. Nabízíme keramický, sportovní, ekologický a počítačový kroužek. Vyučujeme hru na flétnu i dorozumívací dovednosti. K dispozici je žákovská …

ZŠ speciální Diakonie ČCE Vrchlabí

Základní škola pro 39 žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a …

ZŠ praktická Bochov

Základní škola pro 54 žáků s družinou. Orientujeme se na žáky s lehkým mentálním postižením. Hodnocení a vzdělávání probíhá individuálně. Zaměřujeme se na sociální dovednosti a …

ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava

Provozujeme pomocnou základní a praktickou školu pro 80 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme možnost navštěvovat výtvarné, sportovní, počítačové, jazykové či hudební kroužky. Budova je bezbariérová přízemní, má vlastní velkou zahradu, parkoviště a sportovní hřiště s umělým povrchem i …