Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov

Praktická a speciální základní škola pro 234 žáků se školní družinou. Poskytujeme vzdělávání zejména žákům, u kterých byl na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření zjištěn lehký a střední stupeň mentálního postižení. Integrováni mohou být žáci s jiným druhem …

Speciální ZŠ Svitavy

Speciální základní škola pro 193 dětí s přípravnou třídou, jídelnou a družinou. Provádíme canisterapii. Možnost navštěvování výtvarného a počítačového …

ZŠ praktická Bochov

Základní škola pro 54 žáků s družinou. Orientujeme se na žáky s lehkým mentálním postižením. Hodnocení a vzdělávání probíhá individuálně. Zaměřujeme se na sociální dovednosti a …

Arkadie, o.p.s.

Nabídka vzdělávání, poskytování sociálních služeb a zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené osoby s cílem jejich začlenění do společnosti. Provozujeme praktickou školu. Nabízíme …

Speciální ZŠ Vřesovice

Speciální základní škola pro 50 žáků se zabývá vzděláváním a výchovou žáků s těžkým mentálním postižením. K dispozici jsou zájmové kroužky. Dále u nás najdete bezbariérový vstup a relaxační část tříd. Třídy jsou vybavené speciálními kompenzačními pomůckami či …

ZŠ a MŠ při lázních, Velké Losiny

Speciální základní škola pro 90 žáků pro děti s neurologickými poruchami. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na …

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6

Základní škola pro žáky 2. stupně s diagnostikovanou a specifickou poruchou učení s kapacitou 144 žáků se školní jídelnou a …

ZŠ a MŠ speciální Kroměříž

Speciální základní škola pro 75 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí je družina, klub a jídelna. Škola je bezbariérová. Pořádáme dny otevřených dveří, školní slavnosti, dílny s rodiči, zahradní slavnosti, jarmarky, výstavy a prezentace školy na soutěžích, přehlídkách, …

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ a Střední škola

Provoz státní praktické základní školy pro 95 žáků. V této bezbariérové škole se uplatňuje individuální přístup učitele k žákům, dle potřeby ve třídě pracuje spolu s učitelem i asistent …

ZŠ Neratovice, Byškovická

Provoz speciální základní školy s kapacitou 90 žáků s jídelnou a družinou pro 14 dětí. Nabízíme nepovinný předmět aranžování květin. Účastníme se sportovních turnajů a výtvarných soutěží. Pořádáme cyklistické výlety a dětské …

ZŠ a SŠ waldorfská

Naše škola je dvanáctiletá waldorfská škola, usilující o harmonický rozvoj dětské osobnosti na základě antroposofického pohledu na člověka, s cílem připravit postižené dítě na samostatný praktický život. Integrujeme žáky s různými druhy …

Speciální ZŠ Chrudim

Jsme speciální a praktická základní škola pro 175 žáků. Provozujeme školní družinu. Žákům nabízíme aktivační centrum. Projekt je zaměřený na zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a autismem. Poskytujeme 14 kroužků. Součástí školy jsou dílny a cvičná …

ZŠ a MŠ Naděje Frýdek-Místek

Speciální základní škola pro 140 žáků s družinou a školní jídelnou se zaměřuje na vzdělávání dětí a žáků s poruchami učení a chování, na děti s mentálním postižením v kombinaci s dalším handicapem, na děti s poruchou autistického spektra. Nabízíme vhodné podmínky i dětem zdravotně …

ZŠ Dobruška, Opočenská

Provozujeme speciální základní školu pro 55 žáků se školní družinou. Poskytujeme komplexní péči v oblasti vzdělání i výchovy, věnujeme se dětem s lehkým mentálním postižením. Nabízíme kurzy plavání, logopedie a rehabilitace. Pořádáme výlety, exkurze a …