Firmy

ZŠ speciální, Psáry

Provozujeme pomocnou školu pro 20 žáků zajišťující speciální …

ZŠ a MŠ - Dětské centrum Hranice

Provoz speciální základní školy pro 26 žáků s jídelnou a družinou. Škola se specializuje na vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami. Zajištěna je pravidelná logopedická péče žákům s narušenou komunikační schopností, canisterapie, terapie jízdou na koni, tělesná a rehabilitační …

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Praktická a speciální základní škola pro 198 žáků. …

Mezi Lesy - Veselí

Provoz lesní komunitní školy. Nabízíme možnost poradenství pro rodiče, jejichž děti se již vzdělávají formou domácího vzdělávání nebo pro rodiče, kteří tuto formu vzdělávání pro své děti plánují či zvažují. Výuka probíhá jednou …

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí

Praktická a speciální základní škola pro 62 žáků se školní družinou a jídelnou. Škola je určena pro žáky se zdravotním postižením. Nabízíme poradenství v oblasti profesního směřování a možností budoucího uplatnění žáků na trhu práce. Zajišťujeme kroužek dramatické, pohybové a výtvarné …

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23

Základní škola pro 230 žáků se školní družinou a klubem zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrným opatřením od 3 stupně. Výuka vedená speciálními pedagogy v málo početných třídách. Nabídka kroužků výtvarné a sportovní činnosti, keramika, kondičního cvičení, …

Speciální ZŠ a Speciální MŠ Teplice, Trnovanská

Speciální základní škola pro 90 žáků s jídelnou a školní družinou. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum. Pořádáme akce a besedy pro …

Odborné učiliště a ZŠ praktická Holešov

Státní praktická základní škola pro 82 žáků s družinou a …

Odborné učiliště, Praktická škola, ZŠ a MŠ Příbram

Provozujeme základní praktickou a speciální školu pro celkem 198 žáků, která je určena studentům s lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením. Zaměřujeme se na výuku běžných situací, které mohou žáky potkat v běžném praktickém …

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno

Speciální základní škola pro 106 dětí s mentálním postižením. Součástí školy je družina a jídelna. Provozujeme canisterapii, hiporehabilitaci, muzikoterapii, arteterapii a ergoterapii, bazální stimulaci a metodu snoezelen. Zaměřujeme se na rehabilitaci v …

ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova

Základní škola pro 211 žáků s družinou. Škola poskytuje komplexní systém speciálně pedagogických služeb dětem i rodičům. Provádíme speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku. Provozujeme logopedickou školu a školu pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním …

ZŠ Žebrák

Provozujeme praktickou a speciální základní školu pro 37 žáků. Specializujeme se na výuku osob s různým stupněm postižení. K dispozici máme jídelnu, družinu, keramickou dílnu. Počítačová učebna je vybavená dvěma interaktivními projektory. Poskytujeme rehabilitační …

ZŠ, Škola individuálních možností

Provozujeme základní školu především pro děti ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí, děti s vývojovými poruchami učení od 1. do 5. ročníku. K dispozici je speciální pedagog. Kapacita třídy je maximálně 14 …

ZŠ Praha 10 Práčská

Provozujeme základní škola praktickou pro 90 žáků s družinou, přípravnou třídou a jídelnou. Nabízíme kroužky sborový zpěv a …