Firmy

ZŠ a MŠ České Budějovice, L. Kuby

Základní škola pro 600 žáků s výukou cizích jazyků od 1. třídy. Součástí je jídelna a družina. K dispozici jsou zájmové kroužky jako kroužek zábavné logiky, florbalu, volejbalu, keramiky, tvorby grafiky na PC či kroužek výuky anglického nebo německého …

ZŠ a MŠ Mladá Vožice

Základní škola pro 520 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Provozujeme kroužky ručních prací a šperkařství. Pořádáme sportovní dny, olympiády, přespolní běhy, lyžařské výcviky, celoškolské praktické cvičení, výtvarné soutěže a oslavy čarodějnic. Zaměřujeme se na školní výlety, karnevaly a …

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola

Církevní základní škola s kapacitou 720 studentů. Možnost gymnazijního osmiletého, šestiletého, čtyřletého a šestiletého bilingvního studia se zaměřením na španělštinu. K dispozici je internát až pro 90 žáků ve dvou a čtyřlůžkových …

ZŠ Vitějovice

Základní škola pro 60 žáků. Součástí areálu je pozemek školního dvora a hřiště. Disponujeme počítačovou učebnou s připojením na internet a školní tělocvičnou. Nabízíme mnoho zájmových kroužků, včetně pohybových her, dovedných rukou, anglického jazyka a …

ZŠ a MŠ Nadějkov

Provozujeme základní školu pro 120 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, sportovní a jiné soutěže, exkurze či tématické …

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice

Provozujeme základní školu pro 125 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, besedy, sportovní akce, školy v přírodě a různé další …

ZŠ a MŠ Frymburk

Základní škola pro 250 žáků se školní družinou a jídelnou. K dispozici je školní klub, zájmové kroužky, školní program neurofyziologické …

ZŠ a MŠ Novosedly, okres Strakonice

Základní škola pro 25 žáků s družinou a jídelnou. Fungujeme jako jednotřídka a navštěvují nás žáci od první do páté třídy. Mimo školních předmětů mohou děti dobrovolně navštěvovat kroužek anglického nebo německého jazyka, rukodělný, případně turistický …

ZŠ Bavorov

Základní škola pro 200 žáků s družinou a jídelnou. Škola pořádá letní tábory a spolupracuje se školami ve Velké Británii a Rakousku. Usilujeme o to, aby naši žáci měli úctu k sobě samým i k druhým lidem a aby byli samostatní a dokázali si utvořit vlastní …

MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Církevní speciální základní škola pro 24 žáků s jídelnou. Nabízíme dopravu do školy vlastním mikrobusem, pobyt v centru denních služeb v době mimo vyučování a osobní asistenci v průběhu vyučování. K dispozici je fyzioterapie, masáže, logopedie, arteterapie a další speciálně pedagogické …

ZŠ a MŠ Vyšší Brod

Provozujeme základní školu pro 370 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se enviromentálním vzděláváním, výchovou a osvětou. Pořádáme výlety, exkurze a sportovní kurzy. Navštěvujeme divadelní představení a …

ZŠ T. G. Masaryka Blatná

Základní škola pro 600 žáků se školní jídelnou, družinou a knihovnou. K dispozici je 20 učeben, z toho 8 odborných. Pořádáme školní závody a výlety. Zajišťujeme pedagogicko - psychologickou poradnu a logopedická …

ZŠ a MŠ Budeč

Provozujeme základní školu pro 150 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, školy v přírodě, tématické dny, zájmové kroužky či …

ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví

Základní škola pro 125 žáků se školní jídelnou a družinou. Součástí školy jsou tři třídy, zahrada s altánkem, tělocvična a venkovní hřiště. Nabízíme sportovní, jazykový, rybářský a počítačový …