Firmy


ZUŠ Znojmo

 – Naplánovat trasu
Základní umělecká škola pro 1000 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických …
515 224 437

ZŠ Vrbice

Provozujeme základní školu pro 80 žáků s družinou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, besídky, sportovní a společenské akce či školy v …

ZŠ Lelekovice

Provoz základní školy pro 143 žáků. Dětem je zajištěno stravování a pobyt ve školní družině. Dále je možnost návštěvy kroužků klavíru, náboženství, myslivosti, počítačů, včelařství či výuky anglického jazyka. Pro děti je zajištěn společenský, kulturní i sportovní …

ZŠ a MŠ Troskotovice

Základní škola pro 60 žáků prvního stupně s jídelnou, družinou a zahradou s pískovištěm a prolézačkami. Škola pořádá drakiády, kurzy plavání, vystoupení a besídky pro …

ZŠ a MŠ Dolní Dubňany

Základní škola pro 70 žáků s družinou. Nabízíme kroužky keramiky, náboženství, sportovních her, angličtiny, hry na flétnu, sborového zpěvu, country tanců, mažoretek i …

ZŠ a MŠ Nová Lhota

Základní škola pro 210 žáků s jídelnou a družinou. Účastníme se projektů Ovoce do škol, Školní mléko, Zelená škola. Vedeme kroužek tance a informatiky. Organizujeme sportovní turnaje, výlety za kulturou, odborné exkurze, spaní ve škole, akce na dopravním hřišti, vánoční besídky nebo pečení …

ZŠ Bukovina, okres Blansko

Provozujeme základní školu pro 60 žáků s jídelnou i družinou. Zajišťujeme výuku informatiky, nabízíme rukodělné či sportovní …

ZŠ Masarykova Brno, Kamenačky

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Škola každoročně pořádá sportovní akce pro děti. Její součástí je školní dvůr a družina. Je vybavena odbornými počítačovými učebnami, disponuje interaktivními tabulemi. Součástí školy je také tělocvična a …

ZŠ a MŠ Nikolčice

Provozujeme základní školu pro 220 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky, nepovinný předmět náboženství či volitelné předměty - ekologická výchova, pohybové či sportovní hry a konverzace v anglickém jazyce. Účastníme se atletické olympiády. Pořádáme výlety a dětské …

ZŠ a MŠ Bratčice

Provozujeme základní školu pro 50 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 40 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Pro děti jsou zajištěny sportovní, kulturní a společenské akce, divadla či exkurze. Pravidelně navštěvujeme lekce …

ZŠ a MŠ Přibice

Základní škola pro 85 žáků s jídelnou a školní družinou pořádá dopravní dny, výlety, Den Země, plavecké výcviky, divadelní představení, školu v přírodě a další. Zaměřujeme se také na pěvecké a recitační soutěže, lampionové průvody, vánoční besídky a projektové dny. Provozujeme keramický …

ZŠ a MŠ Mikulovice u Znojma

Základní škola pro 252 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Vedeme školskou radu a žákovský parlament. Pořádáme logopedické, dyslektické, včelařské, hudební a rybářský kroužky. Dále nabízíme lekce angličtiny, vaření, floorbalu, volejbalu a …