Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


ZUŠ Znojmo

 – Naplánovat trasu
Základní umělecká škola pro 1000 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických …
515 224 437

ZŠ a MŠ Příbram na Moravě

Základní škola pro 40 žáků s družinou a jídelnou. Zaměřujeme se na dny otevřených dveří, zahradní slavnosti, pohádky, dopravní výchovu, školu v přírodě, výlety a slavnostní ukončení školního roku. Provozujeme hudebně-dramatické, sportovní a jazykové zájmové …

ZŠ Moravská Nová Ves

Provozujeme základní školu pro 397 žáků s družinou a klubem. Poskytujeme možnost rozšíření výuky v oblasti tělesné výchovy ve sportovních třídách. Na prvním stupni se nachází třída s hracím koutkem a samostatná učebna cizích jazyků. Dále zde naleznete pracovnu fyziky, počítačů či …

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Drásov

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou a družinou. Škola poskytuje v odpoledních hodinách pro všechny žáky celou řadu velice zajímavých a různorodých aktivit – zájmové kroužky (florbal, keramika, šachy, zumba, včelařství, pěvecký sbor, …

ZŠ Jana Noháče Břeclav

Základní škola pro 170 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme školní …

ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 320 míst. Součástí školy je školní jídelna a družina. V prostorách školy se nachází 10 kmenových tříd, pracovna s počítači a interaktivní tabulí a další speciálně upravené učebny. Dětem je k dispozici také …

ZŠ a MŠ Předklášteří

Základní škola pro 120 žáků s jídelnou a družinou pořádá výlety, sportovní akce, školní plesy, divadelní představení, vánoční tvoření a další. Zaměřujeme se také na sběr papíru, fotografování tříd, vzdělávací projekty a jiné. K dispozici jsou výtvarné …

ZŠ Citonice

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme mnoho kulturních a zábavných aktivit, při kterých mohou děti dále rozvíjet své …

ZŠ a MŠ Hlubočany

Základní škola pro 60 žáků s jídelnou. Možnost navštěvovat výtvarný a hudební …

ZŠ Brno, Kneslova

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou a jídelnou. Pro vyplnění volného času žáků nabízíme jazykové, výukové, sportovní, umělecké a počítačové kroužky. Součástí školy je sportovní areál, tělocvična, interaktivní učebna, výuková kuchyňka a moderně zařízené učebny …

ZŠ Jedovnice

Provozujeme základní školu pro 520 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Naše výuka je rozšířena v oblasti výpočetní techniky. V rámci družiny chodíme s dětmi na hřiště či na procházky. Nabízíme zájmové kroužky a volnočasové aktivity. Pořádáme výlety a …

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov

Provozujeme základní školu pro 540 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme aktivity, mezi které patří keramika, angličtina, cyklistika, turistický kroužek, logopedický kroužek, výtvarný a divadelní …