Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Přepychy

Základní škola pro 41 žáků s družinou a …

ZŠ Františka Kupky, Dobruška

Úplná základní škola pro 770 žáků s družinou s pěti moderními odděleními. Žákům poskytujeme mravní, estetickou, pracovní, dopravní, protidrogovou, tělesnou a ekologickou výchovu. Vzděláváme v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola má dvě nové tělocvičny a komplex …

ZŠ a MŠ Javornice

Provozujeme základní školu s kapacitou 270 žáků s jídelnou a družinou pro 50 dětí. Pořádáme různé soutěže, výlety, kurzy na flétnu či besedy. Nabízíme myslivecký a keramický kroužek včetně florbalu, výpočetní techniky a výuky anglického …

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové, Říčařova 277

Základní škola pro 68 žáků s …

ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna

Základní škola pro 130 žáků se školní jídelnou a družinou. Jsme zapojeni do projektu EU peníze …

ZŠ a MŠ pplk. Jaromíra Brože, Chvaleč

Provozujeme základní školu pro 50 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 30 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Uplatňujeme osvědčené formy výuky a zaměřujeme se na všeobecné vzdělávání včetně cizích jazyků, informatiky a tělesné …

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Pražská

Základní škola pro 520 žáků s družinou a jídelnou. Žáci mohou navštěvovat kroužky, jako je hra na kytaru, flétnu, keramický a modelářský kroužek, florbal, volejbal, tanec, gymnastika, pěvecký sbor, hravá angličtina, kondiční kulturistika, veselá věda či …

ZŠ a MŠ Praskačka

Provozujeme základní školu pro celkem 80 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 60 míst a jídelnou. Specializuje se vzdělání dětí prvního stupně se specifickými poruchami. Nabízíme zájmové kroužky jako angličtina, florbal, míčové sporty, pionýr, tanec, pěvecký sbor, keramika a …

ZŠ Trutnov, Mládežnická

Provozujeme základní školu pro 1200 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabízíme možnost rozšířené výuky informatiky. Pořádáme výlety, školy v přírodě, tématické dny i zájmové kroužky. Poskytujeme služby výchovného poradce. Zajišťujeme kariérové …

MŠ, ZŠ a Praktická škola, Trutnov

Škola zajišťující předškolní, školní a střední vzdělávání pro děti a žáky se zdravotním postižením. Organizujeme pravidelné výlety za kulturou a sportem, exkurze, vánoční besídky nebo sezení s rodiči. Vedeme kroužek arteterapie, keramiky, sportovních aktivit nebo …

ZŠ Žďár nad Metují

Základní škola pro 42 žáků s družinou. Organizujeme pravidelné výlety za kulturou a do přírody, školy v přírodě, vánoční besídky, besedy s osobnostmi, soutěže, plavecký výcvik. Účastníme se projektu Ovoce do …

ZŠ a MŠ Dolní Lánov

Základní škola pro 45 žáků s družinou a …

ZŠ Dobré

Základní škola s kapacitou 150 žáků s družinou pro 50 dětí. Pořádáme výlety do přírody i za kulturou, dětské akce a sportovní či vědomostní soutěže. Nabízíme kroužek tvořivé činnosti a sportovních her, výuku informatiky, hry na zobcovou flétnu a angličtiny a …

ZŠ a MŠ Dolní Radechová

Malotřídní základní škola pro 72 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme recitační a taneční soutěže, vánoční besídky, návštěvu dopravního hřiště, plavecké výcviky, Den dětí, školu v přírodě a další. Zaměřujeme se na moderní výuku, pasování prvňáčků, karnevaly, sběr žaludů a …