Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Lázně Libverda

Speciální základní škola pro 26 žáků. Budova školy je umístěna v krásném prostředí (louky, lesy, řeka). Vyučování probíhá ve zmodernizovaných učebnách vybavených interaktivními tabulemi a multimediální počítačovou technikou - učebna …

Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách

Základní škola pro 45 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme taneční, sportovní, hudební, přírodovědné a jazykové kroužky. Pořádáme soutěže, Mikulášské besídky, Vánoční koncerty, dětské karnevaly, jarní zábavy, úklid koupaliště, výlety a další akce. Poskytujeme možnost plaveckého …

ZŠ Liberec, Sokolovská

Základní škola pro 400 žáků, která umožňuje profilaci žáků na sportovní a výtvarné činnosti, s jídelnou a školní družinou a nabídkou zájmových kroužků. K dispozici je sportovní areál, dvě tělocvičny a školní bazén, keramická dílna s vypalovací pecí a …

ZŠ Česká Lípa, Pátova

Provozujeme základní školu pro 300 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabízíme služby výchovného poradce. Zajišťujeme spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou. Umožňujeme péči o mimořádně nadané …

ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou

Základní škola pro 310 žáků se zaměřením na cizí jazyky a informatiku. Provoz družiny a jídelny. Pro žáky pořádáme řadu kulturních, sportovních a vzdělávacích …

ZŠ Liberec, Kaplického

Základní škola pro 270 žáků s družinou a jídelnou. Zapojujeme se do výchovných a ekologických projektů, sběru papíru, vydáváme školní …

ZŠ Vysoké nad Jizerou

Provozujeme státní základní školu pro 270 žáků s družinou a jídelnou. Vzdělávací program školy je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich …

ZŠ a MŠ Volfartice

Základní škola pro 35 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme kroužky hry na flétnu, mažoretek, anglického jazyka i kroužek …

ZŠ a MŠ Polevsko

Základní škola o kapacitě 60 žáků s družinou a …

ZŠ Příšovice

Vedeme základní školu pro 150 žáků s jídelnou a družinou. Pro děti nabízíme zájmové kroužky. Účastníme se sportovních a kulturních akcí. Provozujeme kroužek pohybových a sportovních her, hry na flétnu a na klavír, aerobiku, počítačů a internetu, logopedie, angličtiny a pěvecký …

ZŠ Antonína Bratršovského

Základní katolická škola pro 2. stupeň s kapacitou 170 žáků s družinou nabízí kroužek flétny, jógy, sportovních her, tvořivých dílen a dalších. Anglický jazyk se vyučuje od první třídy a další jazyk se přidává na druhém …

ZŠ Tanvald, Sportovní

Základní škola pro 550 žáků s družinou o kapacitě 90 žáků. K dispozici je školní knihovna, sportovní areál a hala s povrchem na bázi umělých hmot, malá tělocvična s palubovou podlahou, osm šaten se sprchami a samostatné toalety. Zaměřujeme se na atletické čtyřboje, přespolní běhy a …

ZŠ Nový Bor, náměstí Míru

Základní škola pro 870 žáků s družinou a jídelnou. Možnost rozšířené výuky jazyků. Škola je zapojena do mezinárodního projektu Sokrates - Comenius. Vedeme kroužek matematiky, volejbalu, chemie, florbalu, sportovních her, dramatiky, zpěvu nebo vaření. Účastníme se projektu EU peníze …

ZŠ a MŠ Dolní Řasnice

Provoz 1. stupně základní školy s kapacitou 74 žáků s povinnou výukou anglického jazyka, logopedickou péčí, družinou pro 51 dětí a jídelnou. Nabízíme kroužky - náboženství, počítače, deskové hry, vaření, pohybové hry, hudebně-dramatický, výtvarný, sportovní a taneční. Pořádáme dětské akce a …