Firmy

ZŠ a MŠ Kamenický Šenov - Prácheň

Provozujeme základní školu pro 40 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní soutěže, výlety a vedeme kroužek hry na flétnu i jiné zájmové kroužky. Pořádáme tématické dny, zahradní slavnosti a karnevaly. Organizujeme školy v …

ZŠ a MŠ Prysk

Provozujeme malotřídní základní školu 1. stupně s kapacitou 40 žáků se zaměřením na ekologii a zdravý životní styl. K dispozici je jídelna a družina pro 25 dětí. Nabízíme keramický kroužek včetně výuky na flétnu, anglického jazyk a ručního šití. Pořádáme sportovní soutěže či výlety do …

ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem

Základní škola pro 850 žáků s družinou a jídelnou. Poskytování služeb výchovného poradce a školního metodika prevence. Pořádání výletů, škol v přírodě a dalších akcí pro děti. K dispozici je školní hřiště s možností pronájmu pro širokou …

ZŠ Liberec, Na Výběžku

Provozujeme základní školu pro 193 žáků s vlastní jídelnou a družinou. Ve škole se soustředíme na výuku cizích jazyků jako je angličtina, němčina a volitelně ruština. Pořádáme lyžařský i letní kurz a školy v přírodě. Z kroužků si žáci mohou vybrat flétnu, plavání, vaření, kytaru a …

ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou

Základní škola pro 310 žáků se zaměřením na cizí jazyky a informatiku. Provoz družiny a jídelny. Pro žáky pořádáme řadu kulturních, sportovních a vzdělávacích …

ZŠ a MŠ Polevsko

Základní škola o kapacitě 60 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Huntířov

Provozujeme státní základní školu pro 40 žáků s družinou a jídelnou. Zajišťujeme výuku výtvarné a tělesné výchovy. Nabízíme divadelní kroužek a výtvarné dílny. Pořádáme různé výlety, exkurze a besídky. Navštěvujeme představení a …

ZŠ a MŠ Raspenava

Provozujeme základní školu pro 275 žáků s družinou, klubem, jídelnou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, sportovní a jiné soutěže, tvořivé dílny či tématické dny. Nabízíme kroužky florbalu, odbíjené, národní házené, keramiky, kroužek vaření či …

ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov, Sad 5. května

Provozujeme základní školu pro 630 žáků se školní jídelnou a družinou. Vydáváme školní časopis. Pořádáme výlety, zájmové kroužky či tématické …

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská

Základní škola pro 720 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka kroužků počítačů, keramiky, anglického jazyka, aerobicu a zumby nebo výtvarné i tělesné výchovy. Zajišťujeme speciálně pedagogické poradenství nebo školní poradenské …

ZŠ Poniklá

Základní škola pro 180 žáků s družinou a jídelnou. Zabývá se vydáváním školního časopisu Poškolák a účastní se sporotvních a matematických soutěží. Škola pořádá letní tábory a různé kulturní …

ZŠ Liberec, Česká

Základní škola pro 568 žáků s družinou a jídelnou nabízí zájmové kroužky v oblasti sportu, jazyků, výtvarné a hudební výchovy a informatiky. Pořádá jazykové a pobytové zájezdy, lyžařský výcvik nebo noční putování školou. Vede pěvecké sbory Sedmikrásku a Kopretinku. Vydává školní …

ZŠ Nový Bor, Generála Svobody

Provozujeme základní školu pro 300 žáků s družinou a …

ZŠ Lučany nad Nisou

Provozujeme základní školu pro 180 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, sportovní akce, zájmové kroužky či besedy. Vydáváme školní časopis. Poskytujeme služby výchovného …