Firmy

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Komorní Lhotka

Základní škola s kapacitou 70 žáků s jídelnou a družinou pro 45 dětí. Vyučujeme anglický jazyk. Nabízíme pěvecký, keramický, výtvarný a sportovní kroužek včetně zumby a katolického a evangelického náboženství. Pořádáme dětské akce, soutěže či …

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec

Základní škola pro 740 žáků s družinou a jídelnou. Účastníme se sportovních i vědomostních soutěží. Nabízíme zájmové kroužky atletiky, aerobiku, vaření a divadla. Provozujeme pěvecký soubor. Poskytujeme služby výchovného poradce. V rámci výuky organizujeme výlety, exkurze a …

ZŠ Ostrava-Poruba, Komenského

Základní škola s kapacitou 600 žáků s družinou pro 200 dětí a jídelnou. Vzdělávací program je rozšířen o výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytujeme odbornou pomoc speciálních pedagogů a reedukační péči. Nabízíme hudební, sportovní, dramatické a jazykové …

ZŠ a MŠ Nýdek

Provozujeme základní školu pro 230 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme sportovní, jazykové, pěvecké a umělecké zájmové kroužky. Zabýváme se kulturní, dramatickou, zdravotní, dopravní a enviromentální výchovou. Pořádáme školní výlety, plesy a různé …

ZŠ a MŠ Vřesina

Základní škola pro 90 žáků s družinou a …

ZŠ T.G. Masaryka Bohumín - Pudlov

Provozujeme státní základní školu pro 290 žáků s družinou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Vedeme také poradenské středisko nabízející služby výchovného …

ZŠ a MŠ Nošovice

Základní škola pro 100 žáků s družinou a jídelnou. Jsme málotřídní škola se 4 třídami, v nichž se učí žáci 5. postupných ročníků. Pořádáme kroužek keramiky, práce s PC, dramatický, pěvecký, taneční a …

ZŠ a MŠ Opava - Vávrovice, Chmelová

Provozujeme základní školu pro 75 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je zahrada, na které se nachází zahradní učebna pro venkovní výuku či hřiště pro sportovní …

ZŠ Klimkovice

Základní škola s kapacitou 660 žáků se školní družinou pro 90 dětí a jídelnou. Škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví v České republice. Vydáváme školní časopis Klimkováček. Nabízíme keramický, přírodovědný, počítačový, taneční a sportovní kroužek. Možnost výuky sborového …

ZŠ a MŠ Albrechtice

Základní škola pro 400 žáků s družinou a jídelnou. Pro děti nabízíme kroužek pěvecký, hudební, výtvarný, TAI-CHI, sportovní, logopedie, netradičních výtvarných technik, dramatický, taneční, volejbalový, fotbalový a křesťanský, dále přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky a …

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrava-Dubina, V. Košaře

Základní škola pro 800 žáků s rozšířenou výukou výpočetní techniky, jídelnou a družinou. Možnost využít školní knihovnu. Nabídka atletického, sportovního, keramického, turistického, šachového či dramatického kroužky a kroužku hry na …

ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

Základní škola pro 270 žáků s jídelnou a družinou. Jsme zapojeni v programu Komunitní škola, kde se pořádají čtenářské dílny jako prostředek zkvalitnění čtenářské gramotnosti a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro …

Základní škola logopedická, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní školu pro 150 žáků s logopedickými vadami. Žáci jsou do tříd rozděleni po 8-10. K dispozici je školní jídelna, klub a družina. Pořádáme kurzy pro pedagogy. Nabízíme také možnost kurzu psaní na počítačové klávesnici či výuku na zobcovou flétnu v rámci hudební …