Firmy

ZŠ a MŠ Linhartice

Provozujeme základní školu pro 40 žáku s družinou. K dispozici máme tělocvičnu, sklad učebních pomůcek, sociální zařízení, úklidovou místnost. Třídy jsou vybaveny počítači, dataprojektorem, kopírkou, televizí, videem a DVD přehrávačem. Nabízíme zahradu, která je vybavená pískovištěm a …

ZŠ a MŠ Květná

Základní škola pro 20 žáků s jídelnou a …

ZŠ Břehy

Základní škola pro 75 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme kroužek angličtiny, hraní na flétnu, turistický a …

ZŠ Koclířov

Provozujeme základní školu pro 60 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek flétny, angličtiny, náboženství a keramiky či sportovní a výtvarný …

ZŠ Horní Ředice

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou. Jsme malotřídní škola se všemi ročníky I.stupně. Třídy jsou tvořeny spojením různých ročníků, vzhledem k aktuálnímu počtu žáků a jejich vzdělávacím potřebám. Škola také umožňuje vzdělání žákům s individuálními a specifickými vzdělávacími …

ZŠ Holice, Holubova

Provozujeme základní školu pro 488 žáků s družinou. Nabízíme kroužek výpočetní techniky, florbalu, odbíjené, angličtiny, dějepisu, žurnalistiky, anglickou knihovnu i školní …

ZŠ a MŠ Lukavice

Provozujeme základní školu pro 64 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 25 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Zaměřujeme se na všeobecné základní vědomosti a dovednosti. Nabízíme literárně-dramatický kroužek nebo hru na …

ZŠ Česká Třebová, Ústecká

Základní škola pro 750 žáků s jídelnou, klubem, knihovnou a …

ZŠ Široký Důl

Základní škola pro 50 žáků s družinou. Děti ze zdejší malé školy odcházejí dobře připraveny k pokračování vzdělávacího procesu na druhem stupni ZŠ, ve výběrových třídách, i na osmiletých …

ZŠ Pardubice, Staňkova

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Zaměřujeme se na ekologickou výuku. K dispozici je multifunkční hřiště, sportovní areál, výtvarná a keramický dílna, školní …

ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka

Základní škola pro 330 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je víceúčelové hřiště. Nabídka výtvarného a redakčního krožk, malý ekolog, pohybových her, volejbalu a …

ZŠ Chrudim, Dr. Václava Peška

Základní škola pro 850 žáků s družinou a jídelnou. Účastníme se projektů EU peníze školám a Zdravá škola. Pořádáme sportovní akce a různé akce pro žáky a rodiče. Vydáváme školní časopis. K dispozici je také školní žákovský …

ZŠ a MŠ Perálec

Provozujeme 1. stupeň základní školy ve dvou třídách s kapacitou 60 žáků se zaměřením na environmentální výchovu. K dispozici je družina pro 25 dětí a jídelna. Nabízíme taneční, včelařský, rukodělný, sportovní, náboženský i výtvarný kroužek včetně logopedického cvičení. Pořádáme …

ZŠ Pardubice - Spořilov, Kotkova

Základní škola pro 540 žáků s družinou, knihovnou a jídelnou. Poskytuje služby školní psycholožky a výchovné poradkyně. Nabízí zájmové kroužky a pořádá různé kulturní, vzdělávací a zábavné …