Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Staňkov

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. Respektujeme individualitu a jedinečnost žáka, pomáháme žákům ve spolupráci s rodinou při řešení obtíží a připravujeme je na start do úspěšné profesní …

13. ZŠ Plzeň

Provoz základní školy pro 550 žáků s družinou a jídelnou. Poskytování výchovného …

Základní škola Klatovy, Tolstého 765

Základní škola pro 720 žáků s jídelnou a družinou. Pořádání sportovních, vědomostních a dovednostních soutěží. Zajišťování cyklistických, turistických, vodáckých a lyžařských kurzů. Organizování kulturních a společenských …

22. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Výuka angličtiny od 1. …

ZŠ a MŠ Milavče, okres Domažlice

Základní škola pro 40 žáků s jídelnou a …

ZŠ Horažďovice, Blatenská

Provozujeme státní základní školu pro 570 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Vzdělávací program školy je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich …

ZŠ Třemošná

Provozujeme státní základní školu pro 424 žáků s družinou a jídelnou. Vzdělávací program školy je založen na rozvíjení individuálních potřeb žáka. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci …

ZUŠ Josefa Kličky, Plánice

Provozujeme základní uměleckou školu pro 1200 žáků. Nabízíme hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické obory. Vyučujeme hru na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu. Reprezentujeme se na soutěžím, přehlídkách a …

ZŠ Vrčeň

Základní škola pro 150 žáků s družinou. Škola nabízí nepovinnou výuku anglického jazyka a náboženství, výuku pomocí interaktivních tabulí. Vede taká modelářský, míčový a počítačový kroužek a hru na flétnu. Provozuje dílnu pro tvořivé …

ZŠ Blatnice

Provozujeme základní školu pro 155 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se tvorbou časopisu. Pořádáme výlety a exkurze. Navštěvujeme divadelní představení. Vyučujeme anglický …

ZŠ Stráž

Základní škola pro 270 žáků s družinou a jídelnou nabízí možnost navštěvovat zájmové a sportovní kroužky. Škola využívá 9 kmenových tříd a samostatné učebny pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu, jazyků a dalších předmětů, dále také interaktivní učebnu. Ke škole patří tělocvična a školní …

Bolevecká ZŠ Plzeň

Základní škola pro 500 žáků s jídelnou a školní družinou s rozšířenou výukou tělesné výchovy. K dispozici je …

Waldorfská základní škola Dobromysl, o.p.s.

Provoz soukromé základní školy. K dispozici je školní družina a možnost stravování ve školní …

ZŠ a MŠ Chudenín

Základní škola pro 60 žáků s družinou a …