Firmy

ZŠ Lenešice

Základní škola pro 360 žáků s družinou a klubem. Škola vede zájmové kroužky vaření, taneční, angličtiny, hry na flétnu, zdravovědy, dovedných rukou a knižní …

ZŠ Jiříkov

Základní škola pro 430 žáků s družinou a jídelnou. Škola poskytuje vzdělání, zajišťuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity a demokracie, poskytuje mravní, etickou a estetickou výchovu žáků. Vydáváme školní časopis …

ZŠ a MŠ Cítoliby

Základní škola pro 120 žáků s družinou a jídelnou nabízí výtvarný, dramatický i počítačový kroužek, výuku hry na flétnu, kroužek anglického jazyka i sportovně pohybové …

ZŠ Žatec, náměstí 28. října

Základní škola pro 400 žáků s družinou pro 60 dětí. Součástí je sportovní, hudební a výtvarný, dramatický, pracovní, matematický i jazykový …

ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP

Základní škola pro 680 žáků s družinou a jídelnou nabízí zájmové kroužky z oblasti sportu, keramiky, počítačů, výtvarné výchovy, sborového zpěvu nebo …

ZŠ Bílina, Za Chlumem

Základní škola pro 810 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka odpoledních zájmových kroužků korálkování, atletiky, německého jazyka i redakce …

ZŠ Jirkov, Nerudova

1. základní škola v Jirkově má zřízeny 4 třídy s upraveným vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Máme zřízenu logopedickou třídu a také přípravnou …

Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, s.r.o.

Soukromá základní škola pro 225 žáků s nabídkou výuky angličtiny od 1. třídy. K dispozici je školní družina a zájmové kroužky jako hudební, výtvarný či …

ZŠ a MŠ Petrohrad

Základní škola pro 35 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka doučování žáků. Pořádání výletů pro …

7. ZŠ Most

Základní škola pro 650 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou nabízí kroužek florbalu, informatiky, odbíjené, keramiky, stolního hokeje i …

ZŠ Hora Svaté Kateřiny

Provozujeme základní školu pro 200 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Možnost využití počítačové učebny, třech interaktivních učeben, keramické pece, školního bufetu, odpočinkové zóny, tělocvičny a …

ZŠ a MŠ Huntířov

Základní škola pro 85 žáků se školní družinou a jídelnou. K dispozici je ranní i odpolední školní družina, speciální pedagog a logopedická asistentka. Vyučujeme s pomocí alternativních pedagogických metod. Snažíme se naučit děti samostatně přemýšlet, rozvíjet dovednosti a jednat …

1. ZŠ Most

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky anglického a německého jazyka, keramiky, vaření, zpěvu, výpočetní techniky a hry na flétnu. Účastníme se turnajů ve stolním fotbálků. Organizujeme zájezdy i výlety. K dispozici je sportovní areál a učebna v …

ZŠ a MŠ Černčice

Provozujeme základní školu pro 476 žáků s jídelnou a družinou. Součástí je kroužek pohybových her, aerobiku, výtvarné výchovy, hry na flétnu, vaření i …