Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská

Základní škola pro 230 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme kroužek tradičních vesnických dovedností, žurnalistiky, sborového zpěv a hry na flétnu a kytaru, lezení na umělé horolezecké stěně, floorbalu. Pořádáme besídky, soutěže, navštěvujeme kina, divadla a výstavy. Vydáváme školní …

ZŠ a MŠ Dolní Poustevna

Provozujeme základní školu pro 260 žáků s jídelnou a družinou s 60 místy. Dětem je k dispozici tělocvična, rozlehlá zahrada s vybavením pro sport a hry, počítačová učebna a další. Pořádáme plavecké výcviky, výtvarné, sportovní či matematické soutěže, výlety, výstavy či …

ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova

Základní škola pro 620 žáků s třídami zaměřenými na míčové hry. K dispozici je jídelna, družina, klub a pořádání zájmových …

ZŠ a MŠ Domoušice

Provozujeme základní školu pro 20 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Organizujeme soutěže pro …

Základní škola Sulejovice

Základní škola pro 60 žáků s družinou a …

ZŠ Hrob

Základní škola o kapacitě 213 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je kroužek keramický, pěvecký, rybářský, dramatický a kroužky …

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Základní škola pro 240 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme výtvarný, šachový, sportovní, přírodovědecký či dramatický kroužek. Nabízíme plavání či ruční …

Základní škola Peruc

Základní škola pro 360 žáků s družinou a …

ZŠ Bystřany

Základní škola pro 270 žáků s družinou, jídelnou a knihovnou. K dispozici jsou sportovní kroužky i kroužek sborového zpěvu a …

ZŠ a MŠ Bečov

Provozujeme základní školu pro 330 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 60 míst a vlastní jídelnou. Žáci mohou pracovat v zájmových kroužcích, účastnit se různých výtvarných, vědomostních i sportovních soutěží a akcí. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní …

ZŠ Proboštov

Provozujeme základní školu pro 360 žáků se školní jídelnou a družinou. Pořádáme zájmové kroužky, matematické hry, kurzy vaření, různá vystoupení, besedy, dny dětí a sportovní …

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice

Provozujeme základní školu pro 800 žáků. K dispozici je 23 tříd, učebna se 24 iPady, multimediální učebna s interaktivní tabulí či žákovská …

ZŠ Děčín II, Kamenická

Základní škola pro 600 žáků se školní jídelnou, klubem a …

ZŠ a MŠ Rybniště

Základní škola pro 50 žáků s jídelnou a družinou. Děti mohou navštěvovat kroužky: Flétnička, Pěvecký sbor, Logopedický kroužek, Výtvarný kroužek a Gymnastiku. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu …