Firmy

ZŠ a MŠ Řečice

Základní škola pro 50 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabídka zájmových …

ZŠ a MŠ Moravec

Základní škola pro 60 žáků s družinou a jídelnou. Výuka probíhá ve třech kmenových třídách, v jedné počítačové učebně a ve dvou místnostech školní družiny. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd se uskutečňuje podle aktuální naplněnosti jednotlivých …

ZŠ a MŠ Nové Syrovice, okres Třebíč

Základní škola pro 107 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové a sportovní kroužky, vyučovací proces je doplňován exkurzemi, účastí v soutěžích, ozdravným pobytem na horách a realizací mnoha dalších doprovodných …

Základní škola a Mateřská škola Předín

Základní škola pro 170 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme jazykový, pěvecký, sportovní, hudební, rybářský a novinářský kroužek. Pořádáme lyžařské kurzy, besídky, sportovní turnaje, výlety a kroužek keramiky pro …

ZŠ a MŠ T.G. Masaryka, Rouchovany

Základní škola pro 220 žáků s družinou a výdejnou. Nabídka zájmových …

ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou

Základní škola pro 265 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, okres Třebíč

Základní škola pro 55 žáků s jídelnou a …

ZŠ a MŠ Zubří

Základní škola pro 25 žáků s jídelnou a …

ZŠ a MŠ Božejov

Základní škola pro 150 žáků s družinou a jídelnou. Zaměřujeme se na zdravý životní styl a ekologickou výchovu žáků. Nabízíme kroužky: hru na flétnu, sborový zpěv, počítače i anglický …

ZŠ Telč, Hradecká

Základní škola pro 620 žáků s družinou pro 100 dětí. Výuka je poskytována také dětem s různými handicapy. K dispozici je keramická dílna, sportovní areál a hala, dvě tělocvičny a jídelna. Pořádáme sportovní soutěže, lyžařské kurzy, exkurze a …

ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou

Základní škola pro 60 žáků s jídelnou a družinou. Najdete zde příjemné a bezpečné prostředí otevřené vzájemné komunikaci, výchovu a vzdělávání v přirozené sociální skupině (věkově smíšené třídy) a k tomu tvůrčí kolektiv zaměstnanců s partnerským přístupem k …

Základní škola a Mateřská škola Habry

Provozujeme základní školu pro 200 žáků. K dispozici je jídelna a družina. Vedeme mimoškolní kroužek informatiky, anglického jazyka, elektronické komunikace, výtvarné výchovy, sportování nebo paličkování. Vydáváme školní časopis a účastníme se projektů jako je například Ovoce do …

ZŠ a MŠ Růžená

Provozujeme malotřídní základní školu 1. stupně s kapacitou 21 žáků s družinou pro 14 dětí. Pořádáme dětské akce, výlety do přírody i za kulturou včetně …

ZŠ a MŠ Lipník

Provozujeme základní školu pro 27 žáků s družinou a …