Firmy

ZŠ Zašová

Základní škola pro 400 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Škola poskytuje výchovná poradenství, disponuje počítačovou učebnu a pořádá různé akce a exkurze pro …

ZŠ a MŠ Žalkovice

Základní škola pro 60 žáků s družinou a …

ZŠ Zlín, Komenského

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici školení knihovna, možnost navštěvovat sportovní kroužky, keramický, angličtinu a …

ZŠ a MŠ Žeranovice

Základní škola pro 55 žáků s jídelnou a …

ZŠ a MŠ Jarcová

Základní škola pro 80 žáků s družinou, jídelnou, tělocvičnou a dětským hřištěm. Pro děti nabízíme možnost docházet na přírodovědný, sportovní, hudebně-dramatický a výtvarný kroužek a …

ZŠ Vidče

Základní škola pro 200 žáků s družinou a …

ZŠ, Uherský Brod - Havřice

Základní škola pro 90 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je sportovní areál. Nabízíme kroužky náboženství, angličtiny, dovedných rukou, pohybové hry, dále dramatický, výtvarný, počítačový a vědomostní …

ZŠ Slušovice

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, lyžařské výcviky, exkurze, floorbalové turnaje a sportovní soutěže. Navštěvujeme divadelní představení a koncerty. Účastníme se matematický, zeměpisných, chemickým a dějepisných …

ZŠ UNESCO, Uherské Hradiště

Základní škola pro 870 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Poskytujeme možnost složení Cambridgeských zkoušek. Disponujeme školním poradenským …

ZŠ a MŠ Racková

Základní škola pro 45 žáků s družinou a jídelnou nabízí výuku angličtiny hravou formou od 1. ročníku, návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav, zájmové kroužky, vlastivědné výlety, školu v přírodě, školní výukové projekty, akce a …

ZŠ Komenského I, Zlín

Základní škola pro 550 žáků s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, jídelnou a družinou. Poskytujeme poradenské …

ZŠ Ludslavice

Základní škola pro 100 žáků s jídelnou a …

ZŠ Hluk

Provozujeme základní školu s kapacitou o 500 místech. Disponujeme vlastní jídelnou. Zaměřujeme se převážně na všeobecné základní vědomosti a dovednosti, které v budoucnu žáci uplatní při výběru následného studia na středních a odborných školách či v pracovním …

ZŠ Ratiboř

Základní škola pro 122 žáků s družinou. Součástí školy je zahrada a součástí školní družiny je žákovská knihovna, kde mají k dispozici řadu dětských knih a …