Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Boršice

Provozujeme základní školu s družinou a s …

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

Základní škola pro 188 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Nabídka divadelního, tvořivého, sportovního, turistického, matematického či počítačového kroužku a …

ZŠ Zlín, Okružní

Základní škola pro 1000 žáků s družinou a jídelnou. V areálu školy najdete dílny, cvičné kuchyňky, keramickou dílnu a tenisové kurty. Škola se účastní domácích i zahraničních vzdělávacích projektů a pořádá zájmové kroužky a …

ZŠ Valašské Klobouky

Základní škola pro 780 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Zaměřujeme se také na pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, sportovních soutěží a …

ZŠ Vizovice

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Pro děti nabízíme možnost nepovinných předmětů: informatiky, keramiky, sportovních her, cizích jazyků, náboženství, cimbálové muziky, dramatické výchovy, dyslektického kroužku, francouzského a ruského jazyk, grafiky na …

ZŠ Zlín, Nová cesta

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Podporujeme mezinárodní projekt Ekoškola. Pořádáme matematické, ekologické, výtvarné a sportovní soutěže a také soutěž v psaní na …

ZŠ Luhačovice

Základní škola pro 800 žáků se školní družinou a jídelnou. Součástí školy je víceúčelové hřiště, cvičná kuchyňka a učebny informatiky. Výchovné poradkyně podají informace v otázkách volby povolání, pomohou při řešení vážných výchovných problémů a poradí v práci s dětmi s vývojovou poruchou …

ZŠ a MŠ Bílovice

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Organizujeme kroužky kytary, keramický a taneční kroužek, hru na klávesy a sportovní …

Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o.

Soukromá základní škola pro 150 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Pořádání akcí pro žáky školy a jejich rodiče. Škola má vlastní žákovský parlament. Děti absolvují plavecké výcviky, …

ZŠ a MŠ Kostelany

Základní škola pro 50 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, tanečků, anglického jazyka a hry na flétnu. Povinně vyučující předmět je náboženství. Organizujeme koncerty, divadelní představení, návštěvy kouzelníků, mikulášské i vánoční besídky a …

ZŠ Zlín, Mostní

Základní škola pro 200 žáků s družinou a jídelnou. Žáci mohou navštěvovat počítačový, keramický, kreativní, výtvarný a pohybově relaxační kroužek. Dále se mohou věnovat florbalu, fotbalu, vaření, bubnování a …

ZŠ Sedmikráska, o.p.s.

Provozujeme základní školu pro 135 žáků se školní družinou. Nabízíme individuální přístup k mimořádně nadaným nebo znevýhodněným žákům. Poskytujeme výuku hry na kytaru, flétnu i školní …

ZŠ a MŠ Jana Amose Komenského, Komňa

Základní škola pro 35 žáků se školní družinou a jídelnou. Podílíme se na řadě kulturních a sportovních akcích a …

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín

Základní škola pro 60 žáků s družinou. Jsme malotřídní venkovskou školou rodinného typu. V okolí školy se nachází školní pozemek se zahrádkou, vedle budovy je školní dvorek pro relaxační pobyty žáků o přestávkách či samotnou …