Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Integrovaná střední škola Cheb

Provoz centra odborného a praktického vzdělávání. Nachází se zde strojírenské dílny, elektrotechnické dílny a laboratoře, počítačová učebna, svářečská škola a …


Kanonie premonstrátů Teplá

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Nabídka prohlídek kláštera s průvodcem. Provoz klášterní knihovny. Nabízíme také stálou výstavní expozici Perzekuce církve 1948 - …

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

Zájmové kroužky a dětské …

MŠ Kraslice

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu pro 56 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada s prolézačkami a psací tabulí. Nabízíme předplacecký i plavecký výcvik, keramický kroužek či výuku německého jazyka. Pořádáme besídky, výlety do přírody i do divadel či …

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola pro 60 žáků s družinou. Pro žáky pořádáme řadu akcí a nabízíme zájmové kroužky. Žákům poskytujeme speciálně pedagogickou péči. K dispozici je také počítačová …

MŠ Nový Kostel

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou. Pravidelné navštěvování kulturních akcí. Vedeme kroužek německého a anglického jazyka nebo …

Knihovna Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary

Nabídka knihovnických …

ZŠ Františkovy Lázně

Provozujeme základní školu pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme různé akce. Vydáváme vlastní školní časopis. Poskytujeme výchovného …

Městská knihovna Luby

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet. Pořádání exkurzí a besed pro děti. K dispozici je tiskárna, PC a scanner. Zajišťujeme meziknihovní půjčování …

ZŠ a MŠ Krajková

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou. Pro žáky pořádáme řadu sportovních, vzdělávacích a kulturních …

ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 55 dětí ve věku od 3 do 6 let. Zaměřujeme se na správný zdravotní, pohybový i duševní vývoj dítěte. Nabízíme zájmové aktivity, jako je angličtina, taneční a sobotní kroužek nebo minizoo ve školní zahradě. Poskytujeme logopedickou …

ZŠ Chodov, Školní

Základní škola pro 650 žáků s tělocvičnou a školní družinou. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

ZUŠ Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola pro 600 žáků se zaměřením na výuku výtvarných, tanečních, dramatických, literárních a hudebních oborů. Vyučujeme hru na klávesové, strunné, smyčcové, dechové i lidové nástroje včetně bicích a zpěvu. Nabízíme studium výtvarné, multimediální a textilní …