Firmy

Integrovaná střední škola Cheb

Provoz centra odborného a praktického vzdělávání. Nachází se zde strojírenské dílny, elektrotechnické dílny a laboratoře, počítačová učebna, svářečská škola a …


ZŠ Sokolov, Pionýrů

Základní škola o kapacitě 680 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme volejbalový a fotbalový klub a kroužek florbalu. Pořádáme školní soutěže, výlety a exkurze, kulturní, sportovní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Zajišťujeme volnočasové aktivity pro …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov

Jsme plně organizovaná základní škola se všemi ročníky praktické školy, třídou školy speciální a dvěma třídami základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je také přípravná třída, která je určena pro děti s odkladem školní …

ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská

Základní škola pro 650 žáků se školním klubem, jídelnou a školní družinou. Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk, od 6. ročníku pak německý jazyk. Na druhém stupni jsou k dispozici třídy s rozšířenou výukou tělesné …

ZŠ a MŠ Chyše

Provozujeme základní školu pro 25 žáků. K dispozici je družina. Dětem je zajištěno kvalitní vzdělání a účast na …

ZŠ a MŠ Pernink, Karlovarská

Mateřská škola pro 25 dětí. Pořádáme pro děti spoustu akcí a pořadů, jak zábavného, tak naučného …

Místní knihovna Otročín

Nabízíme knihovnické služby a možnost připojení k internetu. Služeb knihovny využívají děti, mládež i dospělí. Knihovní fond obsahuje 2000 ks svazků beletrie pro děti, mládež a dospělé, naučná periodika. Knihy jsou obměňovány …

MŠ Cheb, 26. dubna

Provozujeme mateřskou školu pro 161 dětí s jídelnou, patřící do sítě škol podporujících zdraví a pohyb. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek hry na flétnu, angličtiny či zpěvu a …

Knihovna Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary

Nabídka knihovnických …

Knihovna Vlkovice

Provoz obecní knihovny. Půjčování odborných i dětských knih a časopisů. Nabídka beletrií, dobrodružné, vědecké, fantastické, historické, romantické či dětské literatury. Možnost využití veřejného připojení k …

Městská knihovna Teplá

Budujeme a zpřístupňujeme univerzální knihovní fond. Poskytujeme meziknihovní služby, ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace. Zprostředkováváme informace z vnějších zdrojů, zejména státní správy a samosprávy. Nabízíme přístup k internetu a kopírovací …

MŠ Březová

Mateřská škola pro 55 dětí s jídelnou. K dispozici jsou 2 třídy. Pravidelné pořádání různých akcí, mezi které patří cvičení, sportovní a kulturní akce, Mikulášské besídky, Den dětí, maškarní průvod a pasování prvňáčků. Nabízíme kroužky angličtiny, tvořivé dramatiky, návštěvy …

Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov

Nabídka zájmových aktivit a akcí pro děti a mládež. Zájemci se mohou účastnit aktivit jako, je atletika, karate, cyklistika, kopaná, keramika a šerm. Navštěvovat mohou také pilates, rybaření, sportovní gymnastiku, modeláře a pohybové …