Firmy

Integrovaná střední škola Cheb

Provoz centra odborného a praktického vzdělávání. Nachází se zde strojírenské dílny, elektrotechnické dílny a laboratoře, počítačová učebna, svářečská škola a …


Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Provoz solární školy. Zajišťujeme výuku čtyřletého oboru mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení. Pořádáme různé soutěžní akce pro studenty. Nabízíme rekvalifikační …

ZŠ a MŠ Štědrá

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou. V přízemní budovy je umístěna šatna a školní kuchyně. Pro hry a různé činnosti je využívána herna v prvním poschodí, kde je rovněž prostor pro odpočinek dětí, menší místnost pro stravování dětí a sociální …

Místní knihovna Hory

Poskytování knihovnických služeb pro děti i dospělé. Pořádání výstav a literárních pořadů. K dispozici je on-line …

Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého a pětiletého oboru obchodní akademie. Možnost nástavbového studia v oboru podnikání, denní i dálkové formě. Po celou dobu své existence se škola snaží dostát hlavnímu záměru – přistupovat k jednotlivým žákům …

MŠ Dolní Rychnov

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. Okolo mateřské školy se rozkládá školní zahrada, jejíž herní prvky vyhovují všem požadavkům bezpečnostních a hygienických norem a dětem umožňují dostatek rozmanité pohybové aktivity. K dispozici je dopravní hřiště, pískoviště a …

MŠ Královské Poříčí

Státní mateřská škola s kapacitou pro 40 dětí. K dispozici je školní jídelna a velká zahrada. Pracujeme podle Rámcového programu pro mateřské školy. Pořádáme různé tématické bloky činností, karnevaly, výlety do cirkusů, do ZOO, vynášení Moreny a další. Umožňujeme dětem rozvinout vlastní …

Střední průmyslová škola Ostrov

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku tříletého oboru mechanik opravář motorových …

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletých denních oborů zdravotnický asistent, masér sportovní a rekondiční, sociální činnost a pětiletých dálkových oborů zdravotnický asistent a sociální činnost. Nově zajišťuje výuku učebního oboru …

ZŠ a MŠ Rovná

Základní škola pro 100 žáků s …

ZŠ a MŠ Tři Sekery

Mateřská škola pro 30 dětí s …

Obecní knihovna Velichov

Půjčování knih a časopisů. Nabídka přístupu k internetu pro …

ZŠ Královské Poříčí

Provozujeme základní školu pro 60 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme hudebně-dramatický, floorbalový a dopravní kroužek, hru na zobcovou flétnu, aerobic, anglický a německý …