Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Integrovaná střední škola Cheb

Provoz centra odborného a praktického vzdělávání. Nachází se zde strojírenské dílny, elektrotechnické dílny a laboratoře, počítačová učebna, svářečská škola a …


Dům dětí a mládeže Bochov

Provozujeme dům dětí a mládeže s nabídkou zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Organizujeme různé sportovní, kulturní a společenské akce pro děti a jejich rodiče i pro veřejnost. Pořádáme letní také příměstské tábory, soutěže a různé tvůrčí …

ZŠ jazyků Karlovy Vary

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s družinou a jídelnou. Poskytujeme rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky. Nabízíme kurzy anglického, německého, českého, francouzského, španělského jazyka, matematiky a fyziky. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

ZŠ a MŠ Plesná

Provozujeme trojtřídní mateřskou školu pro 100 dětí se zaměřením na ekologickou východu. Dvě třídy jsou s celodenním provozem a třetí s polodenním. Pořádáme výlety za kulturou i do přírody včetně dětských …

MŠ Sokolov, Vrchlického

Mateřská škola pro 65 dětí s jídelnou. Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě prostředí svými výtvory, dětské práce jsou přístupné rodičům a …

Soukromá MŠ Pramínek, Mariánské Lázně

Provozujeme soukromou mateřskou školku pro 30 dětí. Disponujeme vlastní jídelnou. Nabízíme taneční kroužek, hru na flétnu, bruslení a výtvarnou výchovu. Dále se zaměřujeme na anglický jazyk a zdravotní cvičení s prvky gymnastiky. Jezdíváme do školek v přírodě. Disponujeme kvalifikovaným …

MŠ Sokolov, Pionýrů

Provoz mateřské školy pro 100 dětí s jídelnou. Možnost účasti v keramickém kroužku. Pořádání různých akcí a …

Místní knihovna Svatava

Nabízíme knihovnické služby včetně přístupu na veřejný internet. Pořádáme přednášky a pravidelné akce pro šikovné …

Obecní knihovna Trstěnice

Provozujeme městskou knihovnu. Půjčujeme naučnou literaturu, dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. K dispozici máme on-line katalog knih a připojení k internetu. Poskytujeme výpůjční, bibliograficko-informační a meziknihovní výpůjční …

Obecní knihovna Krásná

Nabídka služeb knihovny s možností připojení na …

ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Základní umělecká škola pro 1430 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Škola je vybavena novými kvalitními nástroji a disponuje tanečním a divadelním sálem. V Malé galerii se nachází výtvarné práce našich žáků. Pro žáky pořádáme …

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých a čtyřletých oborů číšník-servírka, kuchař, obchodník, gastronomie, provoz obchodu a společné stravování s kapacitou 870 žáků. Možnost dálkového …

Obecní knihovna Hazlov

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. K dispozici je veřejný internet a on-line katalog knih. Půjčujeme naučnou literaturu, dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme knihovnické akce pro školy i pro …