Firmy


Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Provozujeme veřejnou univerzální knihovnu. K dispozici máme půjčovny, studovny, regionální badatelny, galerie a literární kavárny. Zajišťujeme on-line katalog knih a připojení k internetu. Půjčujeme naučnou i dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme knihovnické a literární …

ZŠ Eduarda Štorcha a MŠ Ostroměř

Dvoutřídní mateřská škola nabízí souběžnou nabídku herních aktivit v obou třídách s možností volného výběru konkrétní činnosti. Zajišťujeme osobní rozvoj dítěte se zaměřením na jeho individuální zvláštnosti a rozvíjení jeho morálně volních …

Dům dětí a mládeže Třebechovice pod Orebem

Nabídka kroužků a zájmových útvarů. Pořádání pobytových táborů. Vedeme kroužek šachů, keramiky, tance, basketbalu, sebeobrany, hokeje a florbalu. Dále nabízíme kroužek horolezectví, stolního tenisu, angličtiny, volejbalu, juda, modelářství a …

ZŠ a MŠ Mžany

Základní škola pro 58 žáků s družinou. Nabízíme kroužek anglického jazyka, keramický kroužek, kroužek her a hlavolamů, dovedných rukou a kroužek juda. Účastníme se soutěží. Pořádáme sportovní aktivity, kulturní akce, exkurze, návštěvy výstav, kin a divadel. Vedeme pracovní dílny pro žáky a …

ZŠ a MŠ Kopidlno

Základní škola pro 400 žáků s družinou. Možnost navštěvovat zájmové a sportovní kroužky. Dětem je k dispozici výtvarně keramický kroužek, Dramaťáček, výtvarný kroužek, háčkování, paličkování, přehazovaná, volejbalový kroužek, Komunikace a vztahy, šachový či keramický …

MŠ České Meziříčí

Provozujeme mateřskou školu pro 78 dětí. Máme k dispozici vlastní jídelnu. Výuka je vedena formou her, poznáváním a individuální …

Obecní knihovna Skřivany

Nabídka knihovnických služeb pro děti i dospělé. Možnost využití veřejného …

ZŠ Pohoří

Základní škola pro 55 žáků s družinou. Nabízíme přirozené a známé prostředí dětí žijících v obci, klidnou a otevřenou atmosféru školy, malý počet žáků, který umožňuje diferencovaný a individuální přístup učitele, práci s žáky i mimo vyučování v systému zájmových útvarů a nepovinného …