Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Univerzita Pardubice - Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy

Oddělení poskytuje poradenství o mezinárodních programech na podporu vzdělávání, vědy a výzkumu a jejich …

OSŠPo Kolín s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Škola nabízí obory Ekonomika a podnikání, Reprodukční grafik pro média, Užitá fotografie a média, ICT - aplikace osobních počítačů, Požární ochrana a Obalová technika - počítačová grafika. Ve škole je rodinná atmosféra, děti studují ve tvůrčím prostředí, využíváme finanční prostředky …
321 740 011

ZŠ a MŠ Pramínek, Semanín

Provozujeme 1. stupeň základní školy s kapacitou 65 žáků s družinou pro 30 dětí. Pořádáme dětské akce, plavecký výcvik, karnevaly a výlety do přírody i za kulturou. V každé učebně jsou interaktivní tabule, přístup na internet a v jedné učebně jsou pro žáky k dispozici tři …

ZŠ praktická Česká Třebová

Provozujeme praktickou základní školu pro 100 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je keramický, taneční či počítačový …

ZŠ a MŠ Korouhev

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou. Organizujeme pravidelné exkurze, výlety do přírody a kulturou, vánoční besídky nebo varhanní a violové koncerty. Vedeme kroužek sportovních aktivit, anglického jazyka, výpočetní techniky, tance, výtvarné výchovy nebo zkoumání …

ZŠ Březová nad Svitavou, Moravské náměstí

Provozujeme základní školu pro 240 žáků se školní družinou. Nabízíme možnost navštěvovat sportovní, hudební či jazykové …

MŠ Bojanov

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou. Součástí školního roku je předplavecký výcvik. Pro děti jsou dále pořádány kulturní, společenské a sportovní akce, nocování ve školce, besídky či výuka anglického …

ZUŠ BONIFANTES

Provozujeme základní uměleckou školu pro 350 žáků. Zaměřujeme se na sólový či ansámblový zpěv, hudební nauku či instrumentální výuku. Hrajeme na zobcovou flétnu, klavír, varhany, housle či kytaru. Vedeme chlapecký a mužský …

ZUŠ Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí

Provoz základní umělecké školy. Nabídka vzdělávání v tanečních, výtvarných, dramatických a hudebních …

II. MŠ Pomezí

Provozujeme mateřskou školu. Maximální kapacita je 30 dětí. Zaměřujeme se na správný sociální, psychologický a motorický vývoj našich žáčků. Hrajeme si, zpíváme, cvičíme nebo pořádáme besídky. Disponujeme kvalifikovaným …

ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro 900 žáků s jídelnou a družinou. Organizace zájmových kroužků při …