Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Centrum pedagogické praxe Pedagogické fakulty

Zajišťujeme pedagogické praxe pro studenty učitelských …
Základní škola Jurta

Poskytování výchovy a vzdělávání v rámci povinné školní …

MŠ Droužkovice

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu pro 45 dětí se školní jídelnou. Pořádáme karnevaly, školy v přírodě, odpoledne s rodiči, navštěvujeme divadla a kina, vyučujeme děti …

ZŠ a MŠ Tuchořice

Základní škola pro 50 žáků od 1. do 5. ročníku se školní družinou a multifunkčním hřištěm. Žáci mohou navštěvovat výtvarný, hudební a literárně dramatický …

MŠ Písnička

Mateřská škola pro 100 dětí se školní jídelnou. Školka má velkou zahradu se třemi pískovišti průlezkami, houpačkami, skluzavkami. Strategií školy je učit děti vnímat svět kolem sebe, podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, podporovat duševní pohodu dětí a …

ZŠ Panenský Týnec

Základní škola pro 270 žáků s družinou a jídelnou. Služby školní jídelny využívá široká veřejnost. Nabídka zájmových kroužků. Škola vlastní sportovní hřiště. Součástí školy jsou také specializované učebny na výuku informatiky, chemie, fyziky, dějepisu a zeměpisu, učebna jazyků či hudební …

ZŠ a MŠ Cítoliby

Mateřská škola pro 63 dětí s …

Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice

Státní speciální základní škola pro 106 žáků s jídelnou, cvičnou kuchyňkou, šicí dílnou, učebnou PC, tělocvičnou, bazénem a pozemkem v areálu parku. Na škole pracuje výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů a logopedický …