Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Eduschool, s.r.o.

Poskytujeme akreditované profesní vzdělávání pro jednotlivce i firmy. Nabízíme řidičské, právní, administrativní, ekonomické, elektrotechnické a další …

Mateřská škola Jasenná, okres Zlín

Provoz dvojtřídní mateřské školy s jídelnou. Pro volnočasové aktivity dětí jsou k dispozici pískoviště, pružinová houpadla, skluzavky, průlezky, kladina, houpačky, dřevěný domeček, vláček s vagónky, dřevěné osobní a nákladní auto a pohyblivá …

Místní knihovna Loučka

Provozujeme …

MŠ Brumov - Bylnice

Mateřská škola pro 160 dětí se školní jídelnou. Vzdělávání probíhá ve 4 třídách podle věku dětí. Každodenně je zařazen pobyt dětí venku či při nepříznivém počasí v herně školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku. Věnujeme se rozvoji kreativity u …

ZŠ a MŠ Boršice

Provozujeme mateřskou školu pro 90 dětí. Součástí školy je školní jídelna. Zajišťujeme školní vzdělávací programy pro předškolní …

MŠ Bánov

Mateřská škola pro 120 žáků se školní jídelnou. Organizujeme pravidelné výlety do přírody a za kulturou, vánoční besídky a koncerty, maškarní plesy, oslavy narozenin dětí, sezení s rodiči, divadelní představení nebo karnevaly. Navštěvujeme muzea, odborná představení, zábavní …

Mateřská škola Lukov

Provozujeme mateřskou školu pro 60 dětí s jídelnou. Nabízíme předškolní vzdělávání. Pořádáme zahradní slavnosti, výlety, zájmové kroužky, besídky či tématické dny. Disponujeme vybavenou …

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

Základní škola pro 188 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Nabídka divadelního, tvořivého, sportovního, turistického, matematického či počítačového kroužku a …

ZŠ a MŠ Ludkovice

Mateřská škola pro 28 dětí s …

MŠ Slavičín - Malé Pole

Mateřská škola pro 142 dětí se školní jídelnou. Zaměřujeme se rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, zdravý, citový, rozumový a tělesný rozvoj. Zajišťujeme podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Poskytujeme speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími …

Církevní MŠ Zlín

Provozujeme církevní mateřskou školu pro 45 dětí. Školka je otevřená také dětem, které vyžadují speciální péči a integraci. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na …