FirmyEduschool, s.r.o.

Poskytujeme akreditované profesní vzdělávání pro jednotlivce i firmy. Nabízíme řidičské, právní, administrativní, ekonomické, elektrotechnické a další …

ZŠ praktická a speciální Kroměříž

Základní škola pro 195 žáků s …

Mateřská škola Zlín, Budovatelská

Mateřská škola pro 140 dětí s jídelnou. Nabízíme rozvoj grafomotorických činností, pohybové koordinace, pracovních dovedností a výtvarných schopností, pískání na zobcovou flétnu, zpívání s klavírem a kytarou, tanečně-pohybovou průpravu a výuku angličtiny, dále předplavecký a lyžařský …

ZŠ T. G. Masaryka, Bojkovice

Základní škola pro 800 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici máme sportovní …

ZŠ a MŠ Ořechov

Základní škola pro 45 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Chvalčov

Provozujeme mateřskou školu pro 40 dětí s jídelnou. Nabízíme různé kroužky. Pořádáme besídky, výlety, divadelní vystoupení a …

ZŠ a MŠ Mysločovice

Provozujeme základní školu pro 320 žáků. K dispozici je družina pro 90 dětí a jídelna. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Pořádáme vánoční jarmarky a akademie, lyžařské výcvikové kurzy. Jsme zapojeni do projektu ICT ve výuce k modernizaci …

Obecní knihovna Vlčková

Pro čtenáře máme svůj vlastní knihovní fond. Využíváme také služby výměnného systému. V knihovně je počítač s přístupem na …

MŠ Rychlov

Mateřská škola pro 35 dětí s jídelnou. Vedeme kurzy plavání a logopedie. Individuálně se věnujeme dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Organizujeme sportovní pohybové hry, soutěže, oslavy svátků a …

ZŠ a MŠ Traplice

Základní škola pro 400 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem nabízí kroužky angličtiny, keramiky, folkloru, florbalu, stolního tenisu, polonézy, náboženství i turistický, pěvecký, dramatický, sportovní či čtenářský …

ZŠ Kvasice

Základní škola pro 500 žáků s jídelnou a družinou. Možnost využití zájmových kroužků. Žáci mají možnost zúčastnit se divadelních představení, sportovních utkání, olympiád, přednášek o škodlivosti alkoholu, besed, dopravní výuky na dopravním hřišti, autorských čtení, Vánočních a dalších …