Firmy

Sbor dobrovolných hasičů Dušníky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných …
733 356 234


Sbor dobrovolných hasičů města Žatce

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské akce. Zaměřujeme se na hasičský sport. Disponujeme vlastní …
721 360 560

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kovářská

 – Naplánovat trasu
Provoz sboru dobrovolných …
724 148 359

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Děčín

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Pořádáme hasičské …
734 469 179

Sbor dobrovolných hasičů v Chomutově

 – Naplánovat trasu
Provoz sboru dobrovolných …
474 686 206

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mikulášovice

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - Územní odbor Žatec

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
(1)

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Markvartice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
777 306 375

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných …
416 735 037

Město Hostomice

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
737 510 646

Jednotka požární ochrany města Kadaň

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
474 341 104

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů

 – Naplánovat trasu
Provozování sboru dobrovolných hasičů. Pořádáme hasičské …
415 783 022

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem II

 – Naplánovat trasu
Požární a zdravotní dohledy na veřejných akcích, závodech nebo při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím. Školení první …
475 271 100