Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Stanice Dobruška

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …

Sbor dobrovolných hasičů Vranov

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných …
607 209 363SH ČMS - okresní sdružení hasičů Příbram

 – Naplánovat trasu
Provoz sboru dobrovolných hasičů. Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných událostech. Zúčastňujeme se různých odborných školení a praktického …
318 621 612

Sbor dobrovolných hasičů Radvanice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské akce. Zaměřujeme se na hasičský sport. Disponujeme vlastní požární …
599 416 150

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - Krajské ředitelství

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
950 470 111

Sbor dobrovolných hasičů Držkov

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme veřejnou protipožární ochranu a záchranné …
603 567 118

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Jihlava

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a …
606 721 170

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Choceň

 – Naplánovat trasu
Vedeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme společenské akce a akce pro …
465 472 150

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Územní odbor Jihlava

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
(1)
950 271 111

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - Požární stnice Tachov

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 321 111

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem II

 – Naplánovat trasu
Požární a zdravotní dohledy na veřejných akcích, závodech nebo při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím. Školení první …
475 271 100

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje - Krajské ředitelství

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
950 370 101