Firmy

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Územní odbor Trutnov

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …

Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
318 621 409

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kutná Hora

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných …
607 905 479

Sbor dobrovolných hasičů Deštné v Orlických horách

 – Naplánovat trasu
Poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech a ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech. Disponujeme vozy značek Tatra a …
777 150 929

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Územní odbor Jihlava

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
(1)
950 271 111

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - Krajské ředitelství

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
950 470 111

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Nelahozevsi

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajištění požární ochrany obce. Nabídka pomoci a záchrany obyvatelstva při živelních pohromách a pořádání kulturních a společenských akcí jako například závodů, hasičských plesů a …
602 162 201

Sbor dobrovolných hasičů Přeštice

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádáme hasičské soutěže. Disponujeme vozy Tatra a …
377 982 122

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH - Hostivice

 – Naplánovat trasu
Provádíme činnost dobrovolného hasičského …
608 273 948

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MIROŠOV

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
371 783 097

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Louny

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných …
415 653 997

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - Územní odbor Kladno

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …


Sbor dobrovolných hasičů Lipovka

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
737 883 635