Firmy

SDH a MH Pátek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů a kroužek mladých hasičů. Provádíme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel nejen při požárech. Zájemce o kroužek mladých hasičů školíme v oblasti teorie a poté je přezkušujeme na odznaky odbornosti různých úrovní. Organizujeme kulturní i společenské …

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Senice na Hané

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných …
775 771 227


Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Slavošovice

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
721 155 330


Sbor dobrovolných hasičů Pila

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádání závodů a akcí pro …
605 302 617

Sbor dobrovolných hasičů v Lhenicích

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a …
603 184 779

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nymburk

 – Naplánovat trasu
Provoz sboru dobrovolných hasičů. Hlavním úkolem je prevence škod na majetku a životech občanů. Zaměřujeme se na údržbu výzbroje a výstroje. Zúčastňujeme se různých odborných školení a praktického výcviku. Zabraňujeme požárům, dopravním nehodám, povodním a jiným živelným …
604 847 775

Kynologická jednotka SDH Pardubice

 – Naplánovat trasu
Výcvik a praktické využití záchranných kynologických týmů při pátrání po pohřešovaných osobách a obětí závalů. Naši psi jsou cvičeni k vyhledávání osob v plošných terénech, na sutinách a při pátrání po …
608 218 215

Sbor dobrovolných hasičů Jilemnice

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení pomoci v nouzi. Hašení požárů, technická pomoc při dopravních nehodách a živelných pohromách. Pomoc při likvidaci různých …
724 024 307

Hasiči - Rescue

 – Naplánovat trasu
Pátrání a záchrana osob v nedostupném terénu. Pořádání školení v oblasti záchranářství. Provádění výškových …
604 616 615

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor doborovolných hasičů 735 81 Bohumín - Kopytov

 – Naplánovat trasu
Jsme sbor dobrovolných hasičů. Pomáháme při ochraně životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech. Poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Pořádáme kulturní akce v …
732 320 478

SDH Újezd nad Lesy

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme společenské a předváděcí akce. Každý člen je během roku řádně přeškolen a seznamován s novými prostředky a technikou. Schůzky členů se konají každou sobotu, kde je hlavní náplní péče o hasičskou techniku a …
723 865 980

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Brtníky

 – Naplánovat trasu
Sdružování dobrovolných hasičů. Pořádáme pravidelné soutěže, hasičské bály, sportovní klání nebo pálení …
731 529 999