Firmy

Městská policie Vimperk

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Kontroluje parkování motorových vozidel a dodržování nočního klidu. Upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a přijímají opatření k jejich odstranění. Odhaluje přestupky, ukládá a vybírá pokuty v blokovém …
388 414 365

Městská policie Kaplice

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, odhaluje přestupky a jiné správní delikty. Dále přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních …
380 303 139

Městská policie Třeboň

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Spolupracuje s policií České republiky. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, přispívá v rozsahu stanoveném zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních …
384 721 113

Městská policie Hluboká nad Vltavou

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Zaměřujeme se také na asistenci a dohled nad veřejným pořádkem při kulturních a jiných společenských akcích jako jsou například slavnosti, poutě a svatby. Zabýváme se upozorňováním na porušování předpisů a úpravou dopravního …
775 965 442

Městská policie Blatná

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a pátrá po ztracených psech a zmizelých …
383 423 467

Městská policie Vodňany

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně i bezpečnosti osob a majetku, podílí se na prevenci kriminality ve městě, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a odhaluje přestupky i jiné správní …
383 383 864

Městská policie Trhové Sviny

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Zaměřujeme se na ochranu osob a majetku, dodržování pravidel občanského soužití, řešení přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi či řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního …
386 301 434

Městská policie Milevsko

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Zaměřuje se na dodržování čistoty na veřejném prostranství a podílí se na prevenci …
382 521 389

Městská policie Tábor

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Podílí se na prevenci kriminality v obci. Odhaluje přestupky a jiné …
(2)
381 253 008

Městská policie Vyšší Brod

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití. Přispívá k ochraně osob a majetku, řeší výtržnosti, ukládá a vybírá blokové …
380 746 250

Městská policie Český Krumlov

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Městská policie má na starosti potlačování kriminálních a sociálně-patologických jevů. Provozujeme městský kamerový systém a pořádáme akce pro …
380 766 308

Městská policie Soběslav

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
381 508 150

Městská policie Týn nad Vltavou

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
800 152 252

Obecní policie Kovářov

 – Naplánovat trasu
Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
603 514 076