Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Věznice Rýnovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici s ostrahou. V rámci věznice jsou zřízena oddělení s dozorem a oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a s poruchou chování. Celková kapacita odsouzených ve věznici činí 510 míst. Zaměřujeme se na možnost vzdělávání …
483 338 111

Věznice Stráž pod Ralskem

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici s ostrahou. Součástí je oddělení pro mentálně retardované odsouzené s dozorem a oddělení se zesíleným stavebně-technickým zabezpečením. Normovaná kapacita činí 783 míst. Zajišťujeme vzdělávací, pracovní a zájmové aktivity a …

Vazební věznice Liberec

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vazební věznici s oddělením pro odsouzené k výkonu trestu v kategorii s dozorem a s ostrahou. Celková ubytovací kapacita činí 374 osob. Zajišťujeme vzdělávací a zájmové aktivity jako je studium cizích jazyků, posilovna, kulturní místnost, modelářská a keramická …
482 426 111

Věznice Valdice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici se zvýšenou ostrahou. Součástí je oddělení pro výkon trestu odnětí svobody k doživotnímu trestu. Kapacita činí 1092 míst. Zajišťujeme vzdělávací, pracovní a zájmové aktivity včetně duchovní …
493 507 111

Věznice Jiřice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici s ostrahou s oddělením pro výkon trestu s dozorem pro dospělé muže. Celková kapacita zařízení je 725 …
325 558 203

Vazební věznice Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici pro výkon vazby a trestu odnětí svobody obviněných mužů, žen a mladistvých. Celková kapacita je 358 …
(1)

Věznice Velké Přílepy

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici pro výkon trestu odsouzených dospělých žen s dozorem a s ostrahou. Kapacita je 151 odsouzených. Zajišťujeme zaměstnávání a vzdělávání …
220 184 111

Věznice Odolov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici s dozorem pro výkon trestu odnětí svobody pro odsouzené muže starší 19 let. Součástí je oddělení s dohledem. Celková kapacita je 300 míst. Zajišťujeme vzdělávací a zájmové aktivity jako je hudební, zahradnický a modelářský …
(1)
499 867 111

Vazební věznice Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vazební věznici s oddělením pro odsouzené k výkonu trestu s dohledem a ostrahou. Zajišťujeme zájmovou a vzdělávací činnost jako je atletika, kulturistika, zahrádkářský kroužek, právní vědomí a dopravní výchova. K dispozici je také pedagog, který se zaměřuje na psychosociální …

Vazební věznice Praha Pankrác

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici pro výkon vazby a trestu odnětí svobody v režimu s dohledem, dozorem a ostrahou obviněných mužů. Kapacita je 972 míst. Natáčely se zde scény k seriálu Malý pitaval z velkého města i k filmu Osvobození …

Vězeňská služba České republiky

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu a střežení vazebních věznic a věznic pro místní výkon trestu. Dohlížíme na dodržení podmínek výkonu vazby a trestu odnětí svobody. Zajišťujeme zaměstnávání a vzdělávání odsouzených. Poskytujeme psychologickou a duchovenskou péči včetně psychologického …
Pracovní nabídka
244 024 111

Vazební věznice Teplice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici s výkonem vazby a trestu odnětí svobody obviněných mužů, žen a mladistvých. Kapacita zařízení je 167 míst. Zajišťujeme vzdělávací, pracovní a zájmové aktivity včetně kulturních a duchovních …
417 593 111

Vazební věznice Praha Ruzyně

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vazební věznici pro výkon trestu odnětí svobody pro odsouzené muže do věznice typu s dozorem a s ostrahou, ženy do věznice typu s dohledem a s dozorem. Ve věznici se natáčely filmy Kvaska, Bony a klid nebo Přehlídce velím …

Věznice Vinařice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici pro výkon trestu odsouzených dospělých mužů s dozorem a s ostrahou. Normová ubytovací kapacita je 911 míst. Zajišťujeme vzdělávací, pracovní, zájmové a speciálně výchovné aktivity. K dispozici je …
312 291 511