Firmy

Věznice Oráčov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici, která je určena pro výkon trestu odsouzených mužů v odděleních s ostrahou a s dozorem. Normová ubytovací kapacita je 487 míst. Zajišťujeme vzdělávací, pracovní a zájmové aktivity jako je zahradnický, akvaristický, dopravní kroužek a kroužek pracovních …
313 593 111

Věznice Mírov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici se zvýšenou ostrahou a s dozorem pro trest doživotí a pro odsouzené s duševní poruchou a poruchou chování. Celková kapacita je 374 míst. Zajišťujeme vzdělávací a zájmové aktivity jako je výtvarný, hudební a akvarijní …
583 488 111

Věznice Jiřice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici s ostrahou s oddělením pro výkon trestu s dozorem pro dospělé muže. Celková kapacita zařízení je 725 …
325 558 203

Vazební věznice Olomouc

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vazební věznici pro výkon vazby mužů, žen a mladistvých. Součástí je odděleními pro výkon trestu odnětí svobody mužů s dozorem. Celková kapacita činí 281 míst. Zajišťujeme vzdělávací a zájmové aktivity jako je modelářský, hudební a výtvarný …
585 525 111

Vazební věznice Praha Ruzyně

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vazební věznici pro výkon trestu odnětí svobody pro odsouzené muže do věznice typu s dozorem a s ostrahou, ženy do věznice typu s dohledem a s dozorem. Ve věznici se natáčely filmy Kvaska, Bony a klid nebo Přehlídce velím …

Věznice Rýnovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici s ostrahou. V rámci věznice jsou zřízena oddělení s dozorem a oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a s poruchou chování. Celková kapacita odsouzených ve věznici činí 510 míst. Zaměřujeme se na možnost vzdělávání …
483 338 111

Věznice Kuřim

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici s ostrahou pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let. Ubytovací kapacita věznice činí 484 míst. Součástí je knihovna. Zajišťujeme vzdělávací a volnočasové aktivity jako je sportovní, výtvarný, hudební a modelářský kroužek a studium cizích …
541 555 111

Věznice Valdice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici se zvýšenou ostrahou. Součástí je oddělení pro výkon trestu odnětí svobody k doživotnímu trestu. Kapacita činí 1092 míst. Zajišťujeme vzdělávací, pracovní a zájmové aktivity včetně duchovní …
493 507 111

Vazební věznice Ostrava

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vazební věznici s ostrahou pro výkon vazby a odnětí svobody obviněných mužů, žen a mladistvých. Ubytovací kapacita je 523 míst. Zajišťujeme vzdělávací, pracovní a zájmové aktivity jako jsou jazykové kurzy a rekvalifikační kurz oboru pánský kadeřník. K dispozici je …
595 139 111

Věznice Karviná

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici s dozorem, ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Součástí je oddělení pro mentálně retardované a imobilní odsouzené. Celková kapacita je 205 míst. Zajišťujeme vzdělávací a zájmové aktivity jako jsou sportovní hry, modelářský kroužek a tvořivé …
(1)
596 308 203

Vazební věznice a ÚVZD Brno

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vazební věznici s dozorem a ostrahou pro výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých. Provádění výkonu trestu odnětí svobody odsouzených a zabezpečovací detence. Celková kapacita činí 527 míst. Součástí je nemocnice s rehabilitačním, specializovaným a psychiatrických …
(1)
543 515 111

Věznice Všehrdy

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici pro odsouzené mladistvé a dospělé muže v oddělení s dohledem a s dozorem. Kapacita zařízení činí 558 míst. Zajišťujeme vzdělávací, zájmové aktivity a terapeutický program. Zaměřujeme se na zaměstnání odsouzených v oblasti zemědělských …
(1)
474 697 111

Věznice Pardubice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici s ostrahou a dozorem. Součástí je oddělení pro výkon trestu trvale pracovně nezařaditelných odsouzených mužů. Kapacita činí 858 míst. Zajišťujeme vzdělávací, pracovní a zájmové aktivity a sportovní …
466 083 111

Věznice Vinařice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme věznici pro výkon trestu odsouzených dospělých mužů s dozorem a s ostrahou. Normová ubytovací kapacita je 911 míst. Zajišťujeme vzdělávací, pracovní, zájmové a speciálně výchovné aktivity. K dispozici je …
312 291 511