Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Umožňujeme lidem s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením, prožívat den aktivně a formou aktivizačních činností u nich snižovat potřebnou míru podpory v jejich …
(1)
596 813 388

Evropsko - africká asociace pro rozvoj Česká republika

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj průmyslu a turistiky v Africe. Zabýváme se tvorbou stálých pracovních míst, využívání místních zdrojů surovin, sluneční energie a dalších obnovitelných zdrojů. Věnujeme se ochraně životního prostření, recyklaci odpadu a aplikaci nových …
724 004 730

Křesťanská mezinárodní solidarita

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním mezinárodního respektu k právu každého člověka svobodně si zvolit a vyznávat náboženství či …
491 470 084

AFCEA - Česká pobočka AFCEA

 – Naplánovat trasu
Nezisková vzdělávací a vědecká organizace zabývající se problematikou vědeckých, vojenských a průmyslových …
724 600 670

IAESTE VŠCHT Praha

 – Naplánovat trasu
Cílem organizace je pokračovat v úspěšné tradici aktivit a projektů v oblasti personálního managementu a zvýšit počet zajištěných zahraničních odborných praxí pro české …
220 443 068

Evropský parlament mládeže v České Republice

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o celoevropské mládežnické organizaci. Získávání škol pro spolupráci, výběr delegací pro mezinárodní …
736 151 981

Mezinárodní asociace žen v Praze, o.s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní asociace žen je nezávislá, nepolitická, nezisková organizace, jejímž cílem je rozšířit obchodní a kulturní možnosti žen. Pořádáme kulturní a společenské akce, charitativní práce. Věnujeme se zájmovým skupinám. Dále hostíme semináře a přednášky na různá …
222 252 220

Konrad Adenauer-Stiftung e. V. - zastoupení v ČR

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje svobodné a demokratické společnosti a sociálně orientované tržní ekonomiky České …
222 320 190

Mezinárodní organizace novinářů

 – Naplánovat trasu
Provoz mezinárodní organizace sdružující …

Business Leaders Forum

 – Naplánovat trasu
Podpora projektů v oblastech životního prostředí a vzdělávání. Pomoc malému a střednímu podnikání. Pořádáme setkání firemních …
606 293 396

JETRO

 – Naplánovat trasu
Japonská vládní agentura na podporu vzájemných obchodních a investičních vztahů mezi Japonskem a Českou …

Amnesty International Česká republika, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vedení kampaní za mezinárodně uznaná lidská práva. Pomocí zaměstnanců, aktivistů a dobrovolníků vzděláváme studenty základních a středních škol. Monitorujeme stav lidských práv, poskytujeme podporu žadatelům o azyl, propagujeme ochranu žen a usilujeme o odstranění …
(1)
607 023 305

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL S.A.

 – Naplánovat trasu
Zastoupení španělské státní instituce pro podporu a rekonverzi průmyslu autonomní oblasti Baskicko v České a Slovenské …
226 519 705

United Hearts for Help, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora mladých začínajících umělců a za jejich přispění pomoc v oblastech postižených katastrofou či jiných potřebných …
775 957 797