Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

JUDr. Julie Pokorná - notářka

 – Naplánovat trasu
Provozuji notářskou kancelář. Poskytování služeb Czech POINTu. Zajišťujeme veškerou notářskou činnost, zejména zakládání společností včetně zápisu do obchodního rejstříku, sepisujeme veřejné listiny o právních jednání, darovací a kupní smlouvy včetně úschovy …
CzechPOINT
602 443 646

Daniel Borský - notář

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme notářské služby v celém rozsahu (též AJ a NJ). Zejména: založení, změny a likvidace společností, přímé zápisy do OR, sepis smluv (kupní, darovací, manželské SJM), uznání dluhu, vykonatelné NZ i další úkony (závěť, vydědění). Řešíme dědictví, úschovy, …
257 324 046
Mgr. Ivo Siegel - notář

 – Naplánovat trasu
Služby notářského úřadu. Zajišťujeme sepisování notářských zápisů (závěti, úpravy společného jmění manželů, smlouvy o právech k nemovitým věcem, zakládání či změny v právnických osobách, uznání dluhů, osvědčení dějů apod.), ověřování podpisů a listin, …
CzechPOINT
703 125 192


Mgr. David Borský - notář

 – Naplánovat trasu
Jednání na místě samém též anglicky a německy, agenda společností, družstev a SVJ, přímé zápisy do rejstříků, agenda nemovitostí včetně úschov peněz a listin, manželské smlouvy, vykonatelné zápisy, zástavní smlouvy a úkony v Rejstříku zástav, agenda …
CzechPOINT
607 108 190